Ar domes lēmumu iecerēts apvienot trīs zemesgabalus Ģenerāļa Baloža ielā, uz kuriem atrodas paplašinātā Garnizona kapsēta.

Lēmums nepieciešamas, lai ierakstītu zemesgrāmatā pašvaldībai piederošos nekustamo īpašumu Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B apvienošanu.

Uz visiem trim zemesgabaliem atrodas Garnizona kapsētas teritorija. Īpašumu apvienošanas rezultātā izveidots vienots nekustamais īpašums 39147 m2 platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37.

Kā pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, tādējādi tiks sakārtotas īpašumu robežas, atbilstoši situācijai dabā, un tas atvieglos gan kapsētas apsaimniekošanu, gan dažādu dokumentu noformēšanu.

Domes Nekustamā īpašuma pārvalde veiks nepieciešamās darbības, lai reģistrētu izmaiņas zemesgrāmatā.

Lēmums jāpieņem domes sēdē ceturtdien, 18.augustā.

Poirtāls jau rakstīja, ka Būvvaldes komisija 2015.gada 19. novembrī pieņēmaekspluatācijā Garnizona kapsētas paplašināšanas piektās kārtas būvdarbus.

Kā portālu informēja sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, starp Ģenerāļa Baloža, Spīdolas un Laboratorijas ielu ir uzbūvēts jauns metāla kaluma un sieta žogs, jauni kapsētas ieejas vārti, auto stāvvieta, ūdens noteces ievalki, apgaismojums, atkritumu savākšanas laukumi, amatniecības pakalpojumu laukums, ierīkoti ūdens ņemšanas urbumi ar rokas sūkņiem, paplašināts kapsētas celiņu tīkls, izveidoti apstādījumi, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes, informācijas zīmes/stendi un citi infrastruktūras elementi.  

Nākamā gada (2016.) pavasarī kapsētas labiekārtojumu vēl papildinās 240 rožu stādi, kuru iedēstīšana šobrīd, vēla rudens apstākļos, bija jāatliek.

2014.gadā Garnizona kapos ir paveiktas būvdarbu pirmās četras kārtas un teritorija no 0,7 hektāriem paplašināta līdz 3,9 hektāriem.  Nākotnē Garnizona kapos paredzēts uzbūvēt kapliču, administrācijas ēku un turpināt teritorijas sektoru uzpildīšanu ar grunts slāni.

Apbedīšana paplašinātās teritorijas divos sektoros tiks atļauta 2016.gadā, jo, kā atzīst Kapsētu pārvaldes darbinieki, beidzot pietiekami nosēdusies pērn pievestā un izlīdzinātā grunts kārta.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs piektajā kārtā bija SIA "AD Būve"; rekonstrukcijas tehniskā projekta autors – SIA "BM – projekts" un Gints Zvejnieks; būvdarbu pasūtītājs – pašvaldības iestāde Liepājas kapsētu pārvalde. Šogad paveikto būvdarbu garantija – trīs gadi. Būvuzraugs ir SIA "Komunālā pārvalde" un Rihards Dzenis.

Būvniecības piektās kārtas izmaksas ir 373 923, 06 eiro ar PVN.

Kapu vecajā daļā pēdējos gados vairs nebija brīvu vietu. To kā neērtību tuvinieku bēru gadījumā izjuta Zaļās birzs, Tosmares, Karostas un Laumas rajona iedzīvotāji, jo bija spiesti ceremoniju organizēt pilsētas otrajā galā, Dienvidu kapsētā.  

2011. gada decembrī Dome pieņēma lēmumu par pilsētas kapsētu attīstības variantiem, izvēloties Garnizona kapu paplašināšanu. Plānu īstenošanai tika atsavināti un pievienoti blakus esošie zemesgabali un pasūtīts rekonstrukcijas tehniskais projekts, kas paredz izmaiņas veikt pavisam11 būvdarbu kārtās sešu gadu laikā, radot ne tikai jaunas apbedījumu vietas, bet izveidojot mūsdienīgu kapsētas labiekārtojumu.

Apbedīšanu paplašinātajā kapsētas daļā bija paredzēts sākt 2016.gadā.