Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 20.maija un 30.maija sēdēs pieņemtajiem lēmumiem. Protokolus sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

20.maija sēdē darba kārtībā bijis tikai viens jautājums – par kokiem Dzērves ielā 21 un Dzērves ielā 23.

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 7 kokus, sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Dzērves ielā 21 un Dzērves ielā 23 labiekārtojuma projektu. Iesniegumam pievienots šo namu teritorijas labiekārtojuma projekts, kurš paredz pagalma zaļajā zonā iestādīt  15 Lausona pacipreses (Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa').

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka sakarā ar pagalma labiekārtošanu paredzēts likvidēt pīlādzi (stumbra diametrs 15 cm) un 3 augļu kokus, kas aug pie nama Dzērves ielā 21, kā arī bērzu (stumbra diametrs 15 cm), 2 pīlādžus (stumbra diametrs 5 cm un 15 cm) un vītolu puduri ar trim stumbriem (katra stumbra diametrs 20 cm), kas aug Dzērves ielas 23 pagalmā.

Konceptuāli atbalstīt nama apsaimniekotāja iesniegto projektu "Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijas labiekārtojums Liepājā, Dzērves ielā 21 un Dzērves ielā 23" , kurā paredzēta 7 koku (3 pīlādži, bērzs, vītols ar trim stumbriem un 2 Kaukāzu plūmes) likvidācija un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

Apstādījumu uzraudzības komisijas 30.maija sēdē pavisam izskatīti un pieņemti lēmumi 19 darba kārtības jautājumos.                          
1.Par kokiem Dzintaru ielā 1.
2.Par koka nozāģēšanu Dzintaru ielā pie nama Nr.3/5.
3.Par bērza nozāģēšanu Svētes ielā 7A.
4.Par nogalotņotu liepu Mirdzas Ķempes ielā 18.
5.Par bērza un oša nozāģēšanu Egļu ielā 21.
6.Par ozola nozāģēšanu Zāļu ielā 21/21A.
7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Malkas ielā 3/5.
8.Par bērza nozāģēšanu Vidusceļa ielā 30 un 32.
9.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Bernātu ielā 3 un 5.
10.Par bērza nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 7/9
11.Par paskaidrojumu zaudējumu aprēķināšanai Jaunā ielā 15.
12.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ventspils ielā 12A.
13.Atkārtoti par papeli Šķēdes ielas 7 pagalmā.
14.Par bīstamu koku ciršanu Atmodas bulvārī 9.
15.Par 3 papeļu likvidāciju Katedrāles ielā 15.
16.Atkārtoti par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 37.
17.Par dižcelma novākšanu Rakstvežu ielā 13.
18.Par Kaukāza plūmi Kandavas ielā 7A.
19.Par nokaltušo zaru apzāģēšanu osim Rīgas ielā 50.

1.Par kokiem Dzintaru ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt bīstamu koku, kas aug pagalmā un sakopt vainagus pārējiem pagalma kokiem.                      

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 2 kļavas, kas ir kupli augušas un atrodas tuvu ēkai, kā arī 1 kalnu kļava, kuras apkārtmērs ir 2,05m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, šādu izmēru kalnu kļavas ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.
1) Atļaut organizēt 2 kļavu, kas aug Dzintaru ielā 1, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

2)  Atlikt jautājumu par kalnu kļavas, kas aug Dzintaru ielā 1 nozāģēšanu līdz DAP atzinuma saņemšanai.

2.Par koka nozāģēšanu Dzintaru ielā pie nama Nr.3/5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "WS" iesniegumu kurā lūdz izsniegt atļauju viena koka nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava aug ielas malā un nav nekāda objektīva iemesla, lai koku nozāģētu.

Neatļaut nozāģēt kļavu, kas aug Dzintaru ielā pie nama Nr. 3/5, jo tam nav objektīva pamatojuma.

3.Par bērza nozāģēšanu Svētes ielā 7A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju bērza nozāģēšanai, jo tā saknes sniedzas pa visu dārzu, nomācot augšanas procesu citiem augiem, kā arī aizēno to, radot pastiprinātas sūnas veidošanos. Liela vēja laikā bērzs tiek stipri šūpots un lauzīts, radot bīstamību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug tuvu žogam un saimniecības ēkai. Bērza stumbra diametrs ir 50 cm. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Bērza stumbra diametrs ir 50 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koku likvidēšanu ir 56.91 EUR un pirms šī koka ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
50cm: 0,702804 x1 x 1 x 2 x 0.8 x 0.5 = 56.91

Atļaut organizēt bērza, kas aug Svētes ielā 7A nozāģēšanu, pirms tam Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējuma atlīdzību 56,91 eiro apmērā, par šī koka nozāģēšanu.

4.Par nogalotņotu liepu Mirdzas Ķempes ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija informēta, ka TV raidījums "Bez tabu" saņēmis anonīma autora sūdzību par liepas, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 18, galotnes nozāģēšanu. Šajā sakarā raidījumam tika sniegts situācijas skaidrojums, ka komisija š.g. 21. martā apsekoja liepu un nolēma dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Ceriņi 18" izsniegt atļauju liepas, kas aug Mirdzas Ķempes ielas 18 pagalmā, vainaga profesionālai sakopšanai. Raidījumam viedokli sniedzis arī darbu veicējs, arborists Vaironds Bitenieks, norādot, ka kokam veikta vainaga samazināšana, nozāģējot galotni. Līdz ar to nav notikusi nelikumīga koka zāģēšana un jautājums nav nosūtāms policijai administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Neizpratni rada situācija, ka liepai, kura iepriekš nav bijusi galotņota un atļaujā nebija norādīts, ka nepieciešams samazināt koka augstumu, bet veikt profesionālu vainaga kopšanu, darbu veikšanas laikā ir nogalotņota. Liepājā ļoti grūti ir izskaust tradīciju kokus galotņot, bet šoreiz darbus veicis profesionāls kokkopis.

Lūgt "Latvijas Kokkopju – arboristu biedrība" sniegt komentāru, kādās situācijās ir pieļaujama augošu koku galotņošana. Vai liepas, kas aug Mirdzas Ķempes ielas 18 pagalmā, vainaga kopšana atbilst koku kopšanas prasībām?

5.Par bērza un oša nozāģēšanu Egļu ielā 21
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt bērzu un osi, kuru sakņu sistēma ir virs zemes virskārtas, kā arī osim ir sašķelts stumbrs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug tuvu kaimiņu saimniecības ēkai, ir novecojuši un bīstami.

Atļaut organizēt 1 bērza un 1 oša, kas aug Egļu ielā 21, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku ciršanu.

6.Par ozola nozāģēšanu Zāļu ielā 21/21A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot ozolu un izsniegt atļauju tā nozāģēšanai, jo koks aug tuvu žogam, to bojājot.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts,  ka ozols aug ļoti tuvu žogam un apgrūtina vārtu atvēršanu. Ozola diametrs ir 57cm. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Ozola stumbra diametri 57cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 64,88 eiro un pirms šī koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
57 cm: 0,702804 x 2 x 0.1 x 2 x 2 x 1 = 64.88

Atļaut organizēt ozola, kas aug Zāļu ielā 21/21A nozāģēšanu, pirms tam Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā, iemaksājot 64,88 eiro, par šī koka likvidāciju.

7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Malkas ielā 3/5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Malkas ielā 3/5, jo tā bojā Zāļu ielas 3A mājas sienu, rada pelējumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa, kas aug Malkas ielā 3/5, ir apzāģēta. Koks aug tuvu ēkai, bet tā nozāģēšana ir jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku, kā arī Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, ka viņi piekrīt, koka ciršanai tiek veikta par mājas Zāļu ielā 3A, līdzekļiem.

Saskaņā ar Civillikuma 1099.punktu, kas nosaka, ka bez īpašnieka piekrišanas var kokam nozāģēt traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam.

Informēt iedzīvotāju, ka zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Malkas ielā 3/5, nozāģēšana jāsaskaņo ar zemes Malkas ielā 3/5 īpašnieku,  kā arī pirms zirgkastaņas ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, par to, ka iedzīvotāji piekrīt zirgkastaņas nozāģēšanai par mājas Zāļu ielā 3A, līdzekļiem.

8.Par bērza nozāģēšanu Vidusceļa ielā 30 un 32
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi māju Vidusceļa ielā Nr.30, Nr.32, Nr.35 īpašnieku iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt bērzu, kas aug privātmāju Vidusceļa ielā Nr.30 un Nr.32 tuvumā, jo stipra vēja laikā koks var apdraudēt tuvumā esošās ēkas, transportlīdzekļus un cilvēkus.        

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs nav uzskatāms par bīstamu un nav pamata tā nozāģēšanai.

Neatļaut organizēt bērza, kas aug māju Vidusceļa ielā Nr.30, Nr.32 tuvumā, nozāģēšanu.

9.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Bernātu ielā 3 un 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot liepu, kas aug Bernātu ielā un bojā ietvi un namu Nr.3 un Nr.5 pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai ir lapu nekroze, ko iespējams izraisījusi kāda ķīmiska viela. Apskatot koka stumbru konstatēti urbumi, kas aizsmērēti.

Par augošu koku patvaļīgu bojāšanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.pantu.

Informēt Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju, ka Bernātu ielā pie namiem Nr.3 un Nr.5 notikusi tīša liepas bojāšana (indēšana ar ķīmiskām vielām).

10.Par bērza nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 7/9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Būve LV" iesniegumu, kurā lūdz saskaņot koka nociršanu, jo ir paredzēta ēkas atjaunošana. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu muzeja ēkai, bojājot to.

Atļaut SIA "Būve LV" organizēt bērza, kas aug Klāva Ukstiņa ielā 7/9, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

11.Par paskaidrojumu zaudējumu aprēķināšanai Jaunā ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija, atbildot uz iedzīvotāja 18.maija vēstuli, par aprēķināto zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu Jaunā ielā 15 un Jaunā ielā 17, paskaidro, ka zaudējuma atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", kas nosaka ka, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētā un zaudējumu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā šo noteikumu 3.pielikumā minētos koeficientus.

Jaunā ielā 15 saistībā ar žoga būvniecību bija pieprasīta 4 koku ( kļavas ar stumbra diametriem: 32 cm, 27 cm, 23cm, 35cm)  nociršana, kas tika aprēķināta pēc formulas:
(koka stumbra diametrs 32+27+23+35) cm : 0,702804 x 2 (parastā kļava) x 0,8 (teritorijas izgaismošana, apstādījumu kopšana) x 2 (Liepāja) x 0.8 (pārējās pilsētas daļas) x 0.5 (koks būtiski nesamazina vides kvalitāti) = 213,09.

Savukārt zemesgabalā Jaunā ielā 17, 2 kļavas (ar stumbru diametriem 40 cm un 30 cm) atradās ļoti tuvu paredzētajam žogam, bet 2 liepas (vienas liepas diametrs ir 65 cm, bet otra liepa ar trīs stumbriem, kuru diametri ir 38 cm, 32 cm un 30 cm ) atradās uz plānotās būvlaides.

Ņemot vērā, ka ar laiku kļavas, kas aug Jaunā ielā 17, varētu bojāt jaunizbūvēto žogu Jaunā ielā 15, komisija ieteica tās likvidēt, nosakot zaudējumu atlīdzību un piemēroja koeficientu 0,1 (koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību). Savukārt par 2 liepu ciršanu zaudējumu atlīdzībai piemēroja koeficientu 1,5 – būvniecība.

Līdz ar to, Jaunā ielā 17 zaudējumu atlīdzība par 2 kļavu ciršanu tika aprēķināta pēc formulas:
(koku stumbru diametrs 40cm+30cm): 0,702804 x 2 (kļava) x 0,1 (bojā būvi) x 2 (Liepāja) x 0,8 (pārējās pilsētas daļas) x 0,5 (koks būtiski nesamazina vides kvalitāti) = 15,94. Bet par 2 liepu, tai skaitā vienas liepas ar trim stumbriem – pēc formulas:
(koku stumbru diametri 65+38+32+30 cm): 0,702804 x 2 (liepa) x 1,5 (būvniecība) x 2 (Liepāja) x 0,8 (pārējās pilsētas daļas)  x 0,5 (koks būtiski nesamazina vides kvalitāti) = 563,46.

Zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jaunā ielā 15 un Jaunā ielā 17 ir noteikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ņemot vērā reālo situāciju.  

12.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ventspils ielā 12A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koku, kas atrodas aiz žoga, to bojājot. Apsekojot dabā, konstatēts, ka tuvu žogam aug zirgkastaņa.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zirgkastaņas stumbra diametrs ir 60 cm. Zaudējumu atlīdzība par šo koku likvidēšanu ir 27,32 eiro, un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
60cm: 0,702804 x 2 x 0.1 x 2 x 0.8 x1 = 27,32 eiro

Atļaut iedzīvotājam organizēt zirgkastaņas, kas aug Ventspils ielā 12A, nozāģēšanu, pirms tam Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 27,32 eiro apmērā, par šī koka nociršanu.

13.Atkārtoti par papeli Šķēdes ielas 7 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par bīstamu papeli, Šķēdes ielā 7, kurā aug āmuļi (Viscum album). Atzinumā pārvalde neiebilst papeles nozāģēšanai, bet lūdz  nodot Dabas aizsardzības pārvaldei uz bīstamā koka augošos baltā āmuļa īpatņus, kas izmantojami sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos.

Akceptēt biedrības "Šķēdes-7" iesniegto pagalma labiekārtojuma projektu, kurā plānota papeles, kas aug Šķēdes ielā 7, likvidēšana, ja kokā augošie baltie āmuļi tiek nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei.

14.Par bīstamu koku ciršanu Atmodas bulvārī 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Aizsardzības ministrijas vēstuli, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju vecu un bīstamu koku nozāģēšanai Atmodas bulvārī 9.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka no teritorijā augošajiem kokiem likvidējami ir  1 bojāta apse, 1 kalstošs osis, kalstoša liepa,  kļavu puduris, 1 kalstošs ozols, 3 novecojušas zirgkastaņas, 1 slīpi augoša sarkanā kalnu kļava, 5 nokaltušas priedes un 2 kalstošas gobas.

Atļaut Aizsardzības ministrijai organizēt 1 apses, 1 oša, 2 kļavu, 1 liepas, 1 ozola, 3 zirgkastaņu, 1 sarkanās kļavas, 5 priežu un 2 gobu, kas aug teritorijā Atmodas bulvārī 9, nozāģēšanu.

15.Par 3 papeļu likvidāciju Katedrāles ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Katedrāles ielas 15 mājas iedzīvotāju iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt 3 papeles, jo koku ziedēšanas laikā nav iespējams atvērt logus dēļ pūkām un kukaiņiem.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka  teritorijā aug 5 papeles, kurām, ir ieteicama vainagu profesionāla sakopšana. Nav saprotama iedzīvotāju vēlme nozāģēt tikai trīs papeles, ja ir sūdzība par pūkām un kukaiņiem.   

1.Ieteikt Katedrāles ielas 15 mājas iedzīvotājiem, organizēt 5 papeļu, kas aug zemesgabalā Katedrāles ielā 15, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2.Iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā pamatojumu trīs papeļu, kas aug zemesgabalā Katedrāles ielā 15, nozāģēšanai.

16.Atkārtoti par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot slimu priedi un atļaut to nozāģēt, jo koks var apdraudēt īpašumu un cilvēku dzīvību.

Apsekojot priedi dabā konstatēts, ka stumbrā ir caurums. Priedes apkārtmērs ir 2,50m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, šādu izmēru priedes ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Atlikt jautājumu par priedes, kas aug Spīdolas ielā 37 nozāģēšanu, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.     

17.Par dižcelma novākšanu Rakstvežu ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi Liepājas svētā Jāzepa Romas katoļu draudzes vēstuli, kurā lūgts apsekot baznīcas teritorijā esošo dižcelmu (pārlūzis) un dot slēdzienu par turpmāko rīcību. Iesniegumam pievienota e-pasta izdruka, kas saņemta no Dabas aizsardzības pārvaldes, kurā vecākā valsts vides inspektore Ingrīda Klane norāda, ka atbilstoši pastāvošajai likumdošanai šāds celms nav uzskatāms par dižkoku, tādēļ tā nociršanai Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama. Pārvaldes rīcībā nav informācija, ka uz celma atrodas īpaši aizsargājamas sugas. Vēstulē norādīts, ka sakarā ar to ka Apstādījumu uzraudzības komisija pagājušajā gadā ir aizliegusi šo celmu nozāģēt, par turpmāko rīcību atkārtoti jāvēršas komisijā.

Saskaņā ar komisijas protokoliem, koki, kas aug  Rakstvežu ielā 13, apsekoti 2014.gada 24.martā (protokols Nr.8) un secināts, ka vainagu kopšana nepieciešama 7 liepām, 5 kļavām un 3 zirgkastaņām, bet 9 kokus (7 kļavas un 2 liepas) ieteikts likvidēt, jo tie ir novecojuši, iztrupējuši un potenciāli bīstami. Koku ciršanas atļauja nav izsniegta, jo šajā gadījumā nepieciešams saskaņojums ar  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Konstatēts, ka baznīcas teritorijā, pie žoga rietumu pusē aug 2 Holandes liepas, kas sasnieguši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikuma minētos izmērus un ir valsts nozīmes aizsargājamie koki. Šajā protokolā nav minēts, ka aizliegts likvidēt nokaltušā koka celmu.

Atkārtota koku apsekošana šajā adresē notikusi pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas 2014.gada 15.aprīlī (protokols Nr.11). Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu, koku, kas aug Rakstvežu ielā 13, zāģēšana organizējama saskaņā ar baznīcas mūra žoga atjaunošanas koncepciju un pirms koku ciršanas organizējama publiskā apspriešana par koku ciršanu Rakstvežu ielā 13. Komisija rekomendējusi, līdz mūra žoga atjaunošanas koncepcijas izstrādei un apstiprināšanai, organizēt profesionālu  koku, kas aug Rakstvežu ielā 13, vainagu sakopšanu un izsniegta atļauja šo darbību veikšanai. Protokolā nav norādes par to, ka komisija aizliegusi likvidēt celmu.

2014.gada 4.augustā komisija pamatojoties uz arborista V.Bitenieka iesniegumu ir izsniegusi atļauju vienas bīstamas  kļavas, kas aug Rakstvežu ielā 13, nozāģēšanai (protokols Nr.19).

2015.gadā komisija nav saņēmusi iesniegumu par koku zāģēšanu Rakstvežu ielā 13.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nokaltuša koka celms nav uzskatāms par koku, kuram nepieciešama pašvaldības izsniegta ciršanas atļauja un nosakāma zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koka nociršanu.       

Neiebilst celma, kas atrodas Rakstvežu ielā 13, likvidēšanai.     

18.Par Kaukāza plūmi Kandavas ielā 7A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi A/S "Latvijas gāze" zvanu, kurā tiek lūgts apsekot Kaukāza plūmi, kas pilna ar kukaiņiem.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka tuvu pie žoga aug Kaukāza plūme, kura ir daļēji nokaltusi un novājināto koku apsēdušas laputis. Koku apstrāde ar insekticīdiem pilsētā nav atļauta.  

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt Kaukāza plūmes, kas aug Kandavas ielā 7A, nozāģēšanu, kad koks būs pilnībā nokaltis.  

19.Par nokaltušo zaru apzāģēšanu osim Rīgas ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nokaltušo zaru izzāģēšanai osim, kas aug pie skolas galvenās ēkas 1905.gada ielā.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka osis aug tuvu ēkai un tam ir vajadzīga vainaga kopšana un nokaltušo zaru izzāģēšana.     

Atļaut Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai organizēt oša, kas aug Rīgas ielā 50, vainaga kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.