Sākusies būvniecība kādreizējās koka vasarnīcas Peldu ielā 64 jeb tā sauktās Štrausa villas vietā, un jau gatavie mājas pamati iezīmē topošās celtnes apjomu.

Kā vēsta Būvniecības informācijas sistēmā esošais ieraksts un portālam irliepaja.lv apliecināja arī pasūtītājs, šeit taps divu dzīvokļu dzīvojamā māja. Projekta autore – arhitekte Zane Tetere-Šulce no biroja "Open AD". Šis birojs Liepājā veidojis arī restorāna "MO" interjeru, kā arī pirms dažiem gadiem izstrādāja nerealizētās "AmberStone Group" SPA viesnīcas Zvejnieku alejā 11A vizualizācijas, savukārt Zane Tetere-Šulce ir projekta autore arī topošam namam Dzintaru ielā.

Dzīvojamās ēkas Peldu ielā 64 būvniecības ieceri Liepājas būvvalde akceptēja 2017. gada 9. oktobrī, bet projekts pilnā apjomā apstiprinājumu saņēmis tikai pērnruden, pēc tam, kad tapušas vairākas ēkas versijas un pat nomainīts arhitekts, portālam pastāsta viens no pasūtītājiem.

Nekustamo īpašumu Peldu ielā 64 pašreizējie īpašnieki iegādājās 2014. gadā. Pāris gadu pagājuši, saskaņojot grausta nojaukšanu ar toreizējo Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, un tikai 2016. gadā, pēc tam, kad inspekcija pārliecinājās, ka nojauktās ēkas vietā taps dzīvojamā māja, nevis kas cits, īpašnieki saņēma atļauju nojaukt gan dzīvojamo māju, gan saimniecības ēku.

Kā atceras viens no viņiem, –


padomju laikos par komunālo dzīvokļu māju pārvērstā vasarnīca bijusi galīgi nolaista, ilgstoši neapdzīvota un bīstama,

pat no ķieģeļiem būvētie pamati vairs nav bijuši droši.


Ēka, kādu to iegādājās pašreizējie īpašnieki.


Ēka netaps ātri, stāsta tās pasūtītāji – šogad nav paredzēts uzbūvēt neko vairāk par pamatiem. Kad tie būs nosēdušies, nākamā gada laikā, iespējams, taps pirmais stāvs, pēc tam otrais.

"Negribam steigties un upurēt kvalitāti, ceļam taču paši sev," atzīst īpašnieki, ar smaidu piebilstot: "Labs nāk ar gaidīšanu!"


Arhitekte ēku risinājusi tā, lai tā iekļautos apkārtējā vidē. Izmantots koks, betons un stikls. Līdzīgi kā vēsturiskajai ēkai, arī topošajai paredzētas stiklotas terases, un  tās būs abos stāvos, tāpat kā vēsturiskajā ēkā.


Mazliet par vēsturi
Vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš zina stāstīt, ka nojaukto ēku savulaik projektēja P.M. Berči, un tā iekļauta arī Imanta Lancmaņa grāmatā par Berči atstāto mantojumu. Visai prāvā apbūves gabala īpašnieks bijis F. Štrauss, vācietis, gabalpreču tirgotājs un tirdzniecības starpnieks. Pirmo reizi villa minēta 1877. gadā publicētajā Liepājas peldviesu sarakstā. Tajā vasarā villas apartamentos dzīvojis barons Bistrams (Biestram) ar ģimeni.


P. M. Berči projektētā vasarnīca. Foto no grāmatas "Bertschy".


Līdz pat Pirmajam pasaules karam Jūrmalas parkam tuvējās vasarnīcas pazītas pēc īpašnieku uzvārdiem vai to dotajiem nosaukumiem.


Arī Peldu 64 pēc īpašnieka uzvārda saukta par Štrausa villu un nama fasādes divos jumta zelmiņos greznojušies šī putna silueti.

1906. gadā villa "Štrauss" pārdota Hoziosku ģimenei, viņiem tā piederējusi līdz nacionalizācijai 1940. gadā. 1994. gadā īpašumi Peldu ielā 64, kā arī Hika ielā 11 denacionalizēti Kanādā dzīvojošajiem bijušo īpašnieku mantiniekiem.