Slēgs sliežu ceļa posmu Ventspils–Liepāja, kura dzelzceļa virsbūve jau pilnībā demontēta, paredz valdībā apstiprinātais rīkojums "Par sliežu ceļa posma Liepāja – Ventspils slēgšanu", ziņo LETA.

Sliežu ceļa posms slēgts, jo tas nav nepieciešams infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pamatdarbības nodrošināšanai un ir ilgstoši slēgts kustībai.

Rīkojumu sagatavojusī Satiksmes ministrija anotācijā pauž, ka Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju jāsagatavo grozījumi Ministru kabineta rīkojumā "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā", precizējot piekritību tām zemes vienībām, kas nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai, kā arī svītrojot tās zemes vienības, uz kurām atrodas slēgtā dzelzceļa līnija Liepāja–Ventspils un kuras nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai. Šim uzdevumam paredzēts termiņš līdz 2022.gada 1.jūlijam.

Vienlaikus, ņemot vērā kompetento institūciju sniegto viedokli par nekustamo īpašumu, uz kuriem atrodas slēgtais sliežu ceļa posms Ventspils – Liepāja, turpmāko izmantošanu, konceptuāli atbalstīta ar slēgto dzelzceļa līniju saistīto zemes vienību kā vienota resursa saglabāšana publiskas infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai vai pašvaldību autonomo funkciju veikšanai, saglabājot īpašumus publisku personu valdījumā.

Dzelzceļa iecirkņa posmā esošās inženierbūves – zemes klātni, tiltus un caurtekas – LDz neplāno nojaukt, šīs inženierbūves paredzēts nodot to publisko personu rīcībā, kuru valdījumā tiks nodotas zemes vienības, publiskās infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai vai pašvaldību autonomo funkciju veikšanai.

Savukārt uz slēgtajā sliežu ceļa posmā esošās zemes esošās ēkas un būves, kuru īpašuma piederība nav noskaidrota, paredzēts nodot pašvaldībām kā zemes vienības daļu.