Seno dzīvojamo māju fasāžu, jumtu, nesošo kontrukciju vai būvdetaļu restaurācija – šādi darbi šovasar ir uzsākti un tagad spraigi turpinās septiņās pilsētas vēsturiskā centra ēkās.

To īpašnieki vai apsaimniekotāji pavasarī pretendēja un konkursa kārtībā saņēma pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas ietvaros. Vēl divām ēkām šobrīd tiek gatavota dokumentācija – notiek arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas būvprojekta izstrāde, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Konkrēti restaurācijas darbi vienlaikus tādā skaitā objektu Liepājā notiek pirmo reizi. Pakāpeniski, vairāku gadu garumā atbalstot vēsturisko ēku sakārtošanu, beidzot varam dabā redzēt, ko dod šis pašvaldības atbalsts. Līdz šim divu gadu garumā notika dokumentācijas izstrāde/sagatavošana. Tagad – reāli būvdarbi, par ko ir gandarījums," saka pilsētas būvvaldes pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze Bernāte.

Maijā žūrija, kas vērtēja konkursam iesniegtos projektus saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" pašvaldības atbalstu piešķīra deviņiem projektiem no 33. Šogad vairāk nekā puse no pieteikumu iesniedzējiem jau pretendēja uz restaurācijas būvdarbiem, kas ir finansiāli ietilpīgāki, tāpēc nebija iespējams atbalstīt visus pieteikumus, kā noticis iepriekš. Iepriekšējos gados atbalstu saņēma tikpat kā visi pretendenti, jo tad finansējums tika prasīts dokumentācijas sakārtošanai un pilsētas budžeta naudas tam pietika.

Komisija vērtēja visu pieteikumu  noformējumu atbilstību, to, vai projekti, respektīvi, vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus un citus kritērijus, piešķirot punktus. Līdzfinansējumu ieguva projekti ar visaugstāko punktu skaitu.

Ar visu ieniegto projektu sarakstu, atbalstītajiem projektiem, piešķirtajām summām un konkursā iegūtajiem punktiem  iespējams iepazīties mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Pašvaldība (šeit: http://www.liepaja.lv/page/3674).

Kopējā naudas summa, par kuru kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 677 857 eiro, savukārt kā atbalstu no pašvaldības iesniedzēji vēlējās saņemt 301 187 eiro, kas bija trīs reizes vairāk, nekā budžetā rezervētā nauda – 100 000 eiro. Taču maijā, domes sēdē, kultūras pieminekļu atjaunošanas programmai papildus tika piešķirti vēl 26 783 eiro –  no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm. 6200 eiro no kopējās summas tiek izmantota būvuzraudzības darbu veikšanai, par ko veikta iepirkuma procedūra.

Būvuzraudzību visos restaurācijas objektos veic SIA "Firma L4" (Gints Ernstsons). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ja projekta iesniedzējs izmanto pašvaldības izraudzītu būvuzraugu, tad pašvaldības finansējums būvuzraudzībai tiek nodrošināts 100 procentu apmērā.

No visiem šogad iesniegtajiem pieteikumiem 19 projekti pretendēja uz vēsturiskās ēkas saglabāšanas būvdarbu līdzfinansēšanu, 14 projekti – uz atbalstu  būvprojektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas.

17 pieteikumi ir no daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem, astoņi  – no individuālo māju īpašniekiem, astoņi – no juridiskajām personām.

Kopš 2015. gada pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.