Īstenojot Liepājas kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, šogad ir pabeigti pirmie būvdarbi un arī izmaksāta pašvaldības līdzfinansējuma daļa par tiem.

Būvvaldes komisija ir pieņēmusi ēkas fasāžu restaurācijas būvdarbus K.Valdemāra ielā 11, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ēkas fasāžu restaurācijas būvdarbi minētajā adresē ir apjomīgākie vēsturisko ēku saglabāšanas programmas ietvaros, kas pabeigti.

Ēka būvēta 19. gadsimta 30./40. gados, tā ir arhitektoniski vēsturiski vērtīga celtne, kas pārstāv "atturīgu bīdermeijera stila paraugu, kas līdz mūsdienām saglabājies bez būtiskām pārbūvēm”.

Šajā gadā ir veikti apjomīgi restaurācijas darbi – ne tikai pašvaldības līdzfinansētā  fasāžu restaurācija, bet arī jumta konstrukciju, jumta seguma un ārdurvju restaurācija.

Ar pašvaldības atbalstu rūpīgi restaurēts ēkas cokols, sienu konstrukcijas, vecie fasādes apšuvuma dēļi, tos attīrot, gruntējot ar lineeļļu un krāsojot ar lineļļas krāsu, pēc paraugiem izgatavoti jauni pirmā stāva logi, logi ēkas zelmiņos un gala fasādē. Restaurēti oriģinālie logi mezonīnā.

Lai gan gadu ritumā ir zudušas daudzas ēkas apdares un konstruktīvās detaļas, esošie būvelementi un paveiktais darbs ir ļāvis atgūt ēkas koptēlu un izcelt tās vērtības – fasādes apdari pret Kr. Valdemāra ielu, galvenās ārdurvis, oriģinālos logus mezonīnā ar senajiem stikliem.

Mājas iešpusē būvdarbi turpinās – notiek dzīvokļu pārbūve.

K. Valdemāra 11 fasāžu restaurācijas darbu kopējās izmaksas ir 36 441,63 eiro, pašvaldības līdzfinansējums: 14 916,39 eiro.

Restaurācijas būvprojekta izstrādātāja ir Kristīne Veinberga, būvnieks SIA "X Sēta”, pasūtītājs SIA DAGM.

Jau divus gadus pēc kārtas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2016. gadā iesniegto kopējais projektu iesniegumu skaits ir 33. Neviens šogad nav noraidīts, taču vairākos gadījumos izvērtēšanas komisija ir precizējusi vai koriģējusi no pašvaldības piešķiramo summu.  Projektu kopējā summa ir 145 268 eiro, bet pašvaldības atbalsts – 81 479 eiro.

Septiņi no iesniegtajiem 33 pieteikumiem pretendē uz kultūras pieminekļu reaturācijas būvdarbu vai atsevišķu ēkas būvelementu restaurācijas līdzfinansēšanu, pārējie 26 pieteikumi ir sagatavoti, lai saņemtu atbalstu  arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un inventarizācijai vai  reaturācijas būvprojektu izstrādei, respektīvi, dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas. Līdz 1. decembri trim objektiem ir pabeigta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

2015 gadā pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 30 projekta pieteikumiem.
No tiem uz 2016.gada 1. decembri pabeigti 27 projekti – veikta ēku arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un izstrādāti restaurācijas būvprojekti, par ko arī izmaksāts paredzētais līdzfinansējums.

Ar 2015. un 2016.gadā ieniegto projektu sarakstu, piešķirtā līdzfinansējuma apjomu katram pieteikumam un projektu īstenošanas gaitu ikvienam iespējams iepazīties Domes mājas lapā www.liepaja.lv, apakšsadaļā: Pašvaldība/Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām.