Liepājas pilsētas būvvaldes komisija 7.jūnijā pieņēma ekspluatācijā veiktos būvdarbus, kas saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Vites ielā 8 pārbūvi un atjaunošanu tās vēsturiskajā apjomā un stilistikā, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Agrākā vasarnīcas ēka atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā, tā ir arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīga ēka. Pirms Vites ielas 8 pārbūves projekta izstrādes ēkas arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē, ko veica Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns, secināts, ka centrālā daļa ir uzbūvēta 19. gadsimta 70. un 80. gados. Pēcāk sākotnējam apjomam abās pusēs izveidotas piebūves. Padomju varas gados iekštelpās izbūvētas starpsienas, lai maksimāli palielinātu dzīvokļu skaitu. Pēc tam ēka vairākus gadus bija neapsaimniekota un atzīta par vidi degradējošu.

Kopš īpašums ieguva jaunus saimniekus, tika izstrādāts pārbūves projekts, paredzot nefunkcionālo un ar daļējām ērtībām aprīkoto 11 dzīvokļu māju pārbūvēt par trīs dzīvokļu ēku. Atbilstoši projektam, ēka atjaunota Šveicei raksturīgajā stilistikā, apjomā un detaļās. Atjaunoti vairāki zudušie fasādes elementi, tostarp balkona dekoratīvie dēļi.


Sākotnēji veikta ēkas konstrukciju daļēja demontāža. Šim darbam varēja sekot līdzi ikviens garāmgājējs, novērojot, kā sākotnēji nama koka karkasa baļķi sanumurēti un pakāpeniski saudzīgi izjaukti. Pēc tam, izmantojot gan vecos un derīgos būvmateriālus, gan arī jaunus materiālus, būvnieki ēku lika secīgi kopā.

Pārbūvētā ēka veidota pēc rindu māju principa – katrs no dzīvokļiem risināts divos stāvos ar ieeju un izeju pirmā stāva līmenī un ar dzīvžogu nodalītu atsevišķa pagalma zonu. Būvniecībā izmantoti arī mūsdienu materiāli un tehnoloģijas – lai nostiprinātu pamatus, stāvu pārsegumos ir gan betons, gan metāls, gan siltinājuma materiāls, bet jūras pusē izbūvēta jauna daļa ar stiklotu fasādi.

Būvprojekts, autoruzraudzība: SIA "PBR", Valdis Onkelis.
Būvdarbu veicējs: SIA "A–J Energobūve".
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Aigars Viļums.