Lai novērstu turpmāko krasta eroziju un apdraudējumu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, sākušies jūras krasta aizsargbūves būvdarbi. Līdz 2023.gada beigām paredzēts izbūvēt kopumā 225 metru garu būnu jeb molu, no kura daļa – 177 metri – stiepsies jūrā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Projekta "Būnas izbūve Baltijas jūrā" mērķis ir novērst jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu publiskās infrastruktūras objektam – Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, saglabājot to pastāvēšanu un saimnieciskās darbības konkurētspēju, novēršot iespējamo vides un jūras piesārņojumu un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.

Ir sākušies pirmie būvdarbi, kas saistīti ar sagatavošanās darbiem – sākotnēji tiks veikta darba zonas apsekošana, ģeodēziskie darbi, izbūvēts pagaidu piebraucamais ceļš, ierīkots būvlaukums, nobrauktuve no krasta un pagaidu piestātne jūras akvatorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta krasta aizsargbūve – 225 metru gara būna jeb mols, tai skaitā 177 metri jūrā. Būna tiks izbūvēta perpendikulāri krastam, krasta daļu savienojot ar krasta nogāzi, savukārt tās platums un augstums būs mainīgs atkarībā no dziļuma. Būna tiks veidota no ģeotekstila caurulēm ar diametru 2 un 3 metri, kuras tiks piepildītas ar smiltīm. Ar smiltīm pildītās caurules tiks pārklātas ar akmens krāvumu, kas tās pasargās no bojājumiem.

Papildus Liepājas pašvaldība īstenos Baltijas jūras krasta stiprinājuma izbūvi no būnas līdz SIA "Liepājas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 225 m garās būnas kombinācija ar krasta nostiprinājumiem aizturēs smiltis no aizplūšanas jūrā. Saskaņā ar modelēšanas datiem tiek prognozēts, ka 60 gadu laikā krasta līnijas pieaugums pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām būs apmēram pieci metri.

Pēc iepirkumu procedūras par būvdarbu veikšanu, 2021. gada 24. martā noslēgts līgums starp Liepājas pilsētas pašvaldību un AS "LNK Industries".

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5,6 milj. eiro, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums – 4,7 milj. eiro, Liepājas pilsētas līdzfinansējums – 693 tūkstoši eiro un valsts līdzfinansējums – 206 tūkstoši eiro.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.