Lai pilnveidotu Liepājas pludmales infrastruktūru, padarot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtākas atpūtas iespējas, marta beigās sāksies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības ierobežojumiem Jūrmalas parkā un uz gājēju un velosipēdistu ceļa, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju aiz Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta inženiertīklu izbūve.

Darbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar pludmales izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!" puses. Būvnieki marta beigās veiks teritorijas iežogošanu, norobežojot daļu no gājēju un velosipēdistu ceļa, kur notiks būvdarbi. Lai mazinātu kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, aicinām iedzīvotājus ņemt vērā kustības ierobežojumus un ieplānot apkārtceļu gar peldu iestādi jeb vannu māju vai pa pludmali.

Liepājas centrālās pludmales izeju un apkārtējās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas darbi paredz:
– gājēju takas pārbūvi ar cieto segumu līdz pludmales vārtiem un ar koka segumu pludmalē;
– stacionāro publisko tualešu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveidi;
– velostatīvu, ģērbtuvju, SOS punktu, solu un atkritumu urnu izvietošanu;
– informācijas stendu un virziena norāžu izvietošanu;
– kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūvi un kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumus;
– papildu apstādījumu izveidi;
– vides objekta "Kaija" izveidi un uzstādīšanu;
– apgaismojuma pārbūvi.

Pēc projekta īstenošanas pludmales izejās tiks nodrošināta vides pieejamība, tostarp paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi, lai visiem būtu ērta piekļūstamība pludmales aprīkojumam. Tostarp starp koncertdārzu "Pūt, vējiņi!" un tenisa kortiem esošajam gājēju ceļam tiks samazināts slīpums līdz 5%, kā arī gar pakāpieniem izbūvēts panduss.

Izbūvējot paredzēto infrastruktūru, tiks radīta ērta un sakārtota vide cilvēku atpūtai, kā arī no pārmērīgas cilvēku rīcības ietekmes tiks saudzēta un aizsargāta piejūras ainaviskā vērtība, t. sk., pelēkā kāpa.

Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiks veikti ES fondu programmas "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022. gada 31. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,75 milj. eiro tai skaitā: Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 1,25 milj. eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 55 tūkstoši eiro, Liepājas pašvaldības finansējums – 165 tūkstoši eiro, neattiecināmie izdevumi – 283 tūkstoši eiro.