Lai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu veikšanai, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji līdz 30.novembrim var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu.


Šobrīd pieejamais līdzfinansējums 2020. gadam ir 30 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2020. gadam pieejams Eiropas Savienības atbalsts, lai atjaunotu savus mājokļus. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmas ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz valsts atbalsta finansējumu māju siltināšanai.

Tomēr iedzīvotāji šīs programmas ietvaros nevar pretendēt uz valsts finansējumu projekta dokumentācijas sagatavošanai, kā izmaksas veidojas robežās no 5 000 līdz 7 000 eiro. Lai daļēji kompensētu šos izdevumus, šim mērķim paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/energo-projekti.

Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: edoc@liepaja.lv.

Konsultācijas var saņemt:
• klātienē Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē, Zivju ielā 11/13.
• rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv,
• zvanot pa tālruni: 63 404 717 vai 29 407 687.