Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sāk apgūt 2,75 miljonus eiro dabas tūrisma infrastruktūras attīstīšanai Latvijā, arī Liepājā, aģentūru LETA informēja DAP pārstāve Inese Pabērza.

Pārvalde ir noslēgusi līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apgūšanu 2 757 650 eiro apmērā, īstenojot projektu "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide "Natura 2000" teritorijās. IV kārta".

Finansējums būs pieejams tādas dabas tūrisma infrastruktūras izveidei, kas mazinātu apmeklētāju iespējamo ietekmi uz aizsargājamām sugām un biotopiem 10 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā - Gaujas nacionālajā parkā, Slīteres nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā "Abavas senleja", dabas parkā "Ragakāpa", dabas parkā "Salacas ieleja", Teiču dabas rezervātā, dabas liegumos "Liepājas ezers" un "Užava" un aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja".

Kā portālu informēja projektu vadītāja Gunita Laiveniece, šī finansējuma ietvaros uz Zirgu salas tiks atjaunots ceļš un izbūvēts automašīnu stāvlaukums, savukārt uz tā saucamā Golodova dambja tiks izveidota gājēju taka. Darbus (t.sk. būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi) par 269 972,44 eiro bez PVN veiks firma "A-Land". Tos plānots pabeigt līdz gada beigām.