Vēl šogad Komunālā pārvalde ir plānojusi demontēt Jūrmalas parka bērnu laukuma lielo kuģi, kurš laika gaitā nolietojies un kļuvis nedrošs, taču paralēli šobrīd tiek apzinātas cita izklaides objekta izvietošanas iespējas rotaļu laukumā, informē Komunālā pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kuģa demontāžai šobrīd ir noslēgusies tirgus izpēte, ir zināmas veicamo darbu izmaksas un tiks slēgts līgums ar SIA "NJ Pakalpojumi", kas piedāvāja zemāko cenu – 1495,34 bez PVN.

Kuģa demontāža ir nepieciešama un neatliekama tāpēc, ka tas kopumā 18 gadu laikā ir nolietojies, tā aprīkojums un elementi ir bojāti, neatbilst bērnu rotaļu laukumu Eiropas drošības standartu prasībām un mērījumiem, detaļu atjaunošana, nomaiņa vai pārlikšana būtu dārga un neracionāla no turpmāko kuģa uzturēšanas izmaksu viedokļa.

Kuģa demontāžu pamatojuši SIA "Play Inspect" eksperti, kas pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma šā gada jūlijā veica visu Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu rotaļu laukumu, ielu vingrošanas un āra trenažieru laukumu riska un drošības novērtējumu. Viena no vērtētajām iekārtām ir pirātu kuģis Jūrmalas parkā, kas uzstādīts 2003.gadā.

Pašvaldībā šobrīd tiek apzinātas iespējas demontētā kuģa vietā izvietot citu izklaides objektu bērniem, taču, ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā laukums vairākkārt ir paplašināts un mainījusies tā sākotnējā tematika, iedzīvotājiem būs  iespēja piedalīties ieceres apspriešanā, lai noskaidrotu minētajai vietai piemērotāko objektu.  

Kopsavilkumā, kas sagatavots un iesniegts Komunālajai pārvaldei, SIA "Play Inspect" eksperti ir ieteikuši, kādus atjaunošanas, elementu nomaiņas vai citus neatbilstību novēršanas darbus nepieciešams veikt arī citos pilsētai piederošajos bērnu laukumos, ielu vingrošanas aprīkojuma un trenažieru atrašanās vietās.

Visu rekomendāciju izpildei Komunālā pārvalde šobrīd plāno papildu līdzekļus nākamā gada budžetā.

2022. gada pamatbudžeta kontrolciparā jau ir iekļauts finansējums EUR 50 000 apmērā bērnu rotaļu laukuma izbūvei Vērgales ielā 3, kur paredzēts papildināt vecā laukuma daļu ar jaunu bērnu un sporta spēļu laukumu.

Eksperti šovasar novērtēja arī kuģim blakus esošo skeitparku un tā iekārtas. Arī šeit, pēc pārbaudītāju atzinuma, ir nepieciešami uzlabojumi un izmaiņas.

Komunālā pārvalde kā pasūtītājs Būvvaldē jau ir iesniegusi jaunā skeitparka būvprojektu, kas paredz Latvijā lielākā koka skeitparku būvniecību 1000 kvadrātmetru platībā, paplašinot vecā skeitparka vietu uz jūras un stadiona pusi; tas būs ekspluatējams 10–15 gadus, ar garantijas laiku 2–5 gadi.

Skeitparka būvi ceturtdien, 7. oktobrī, atbalstīja domes Pilsētas attīstības komiteja un 14. oktobrī par to pieņemts domes lēmums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi", kas ir saistoši publisko spēļu un rekreācijas laukuma valdītājam, paredz nosacījumus, kas jāievēro par laukumu reģistrēšanu, pārbaudi pēc uzstādīšanas un laukumu ekspluatācijas laikā.