Rotaļu laukums Jūrmalas parkā. Foto: Liepājas dome.


Deputāti aizvadītajā Finanšu komitejas sēdē 14. jūlijā lēma atbalstīt projekta pieteikuma "Rotaļlaukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" iesniegšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam.


Kā deputātus informēja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, projekta pieteikums jāiesniedz līdz 1. augustam. Šobrīd rotaļu laukuma izmaksas tiek lēstas 200 000 eiro apmērā, taču, kā sacīja Ābols, precīzu summu varēs zināt tikai pēc tam, kad būs noticis iepirkums.


Ja projekts saņems fonda atbalstu, pašvaldībai būs jāatrod līdzekļi, lai segtu 10% no izmaksām.


Plānots, ka rotaļu laukums varētu tikt atklāts 2023. gada vasarā.


Jau vēstīts, ka pērn tika demontēta Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā esošā atrakcija "Pirātu kuģis", kas savu laiku – 18 gadus – bija jau nokalpojusi un nolietojusies.


SIA "Play Inspect", kas veica ekspertīzi visām pilsētai piederošajām atrakcijām, sniedza ieteikumus, kādus atjaunošanas, elementu nomaiņas vai citus neatbilstību novēršanas darbus nepieciešams veikt bērnu laukumos, ielu vingrošanas aprīkojuma un trenažieru atrašanās vietās. Eksperti sniedza savu vērtējumu arī "Pirātu kuģim" blakus esošajam skeitparkam un tā iekārtām. Deputāti pērn atbalstīja jauna skeitparka būvniecību vecā vietā, un Komunālā pārvalde kā pasūtītājs Būvvaldē iesniedza jaunā skeitparka būvprojektu. Šobrīd vecais skeitparks ir demontēts, un projekta ietvaros ir uzsākti darbi jaunā būvniecībai. Plānots, ka līdz 20. augustam tas varētu būt gatavs, portāls irliepaja.lv uzzināja pašvaldībā.

Kā ziņoja Komunālā pārvalde, projekts paredz, ka Jūrmalas parkā būs Latvijā lielākais koka skeitparks 1000 kvadrātmetru platībā, paplašinot vecā skeitparka vietu uz jūras un stadiona pusi; tas būs ekspluatējams 10–15 gadus, ar garantijas laiku 2–5 gadi.