Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 7. oktobrī uzklausīja un pieņēma zināšanai projekta "Skeitparka pārbūve Jūrmalas parkā, Liepājā" izstrādātājas SIA "Mind Work Ramps" pārstāvju Mārtiņa Slejas un Toma Siliņa sniegto informāciju, kā arī uzdeva Komunālajai pārvaldei iesniegt projektu iekļaušanai pilsētas Attīstības programmas 2015. –2020. gadam Investīciju plānā, kas ir spēkā līdz Attīstības programmas 2022. – 2027. gadam apstiprināšanai.


Debatēs par uzklausīto informāciju domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš izteicās, ka šis ir "pietiekami nozīmīgs investīciju projekts nākamajam gadam", bet komitejas vadītājs Uldis Sesks, ka piedāvātais projekts ir "simpātisks, vajadzīgs", un rosinātie soļi tā attīstībai "loģiski".


Pilsētas attīstības komitejas deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par projekta iekļaušanu investīciju plānā.


Pašreiz Jūrmalas parkā esošais skeitparks ir uzbūvēts 2012. gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, šā gada jūlijā tika veikts risku novērtējums un drošības pārbaude pašvaldības īpašumā esošajiem bērnu rotaļu laukumiem, ielu vingrošanas un āra trenažieru laukumiem, tajā skaitā skeitparkam Jūrmalas parkā.


Pārbaudes atzinumā, kā deputātiem skaidroja izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, teikts, ka


kopējais riska līmenis skeitparkā novērtēts ar B līmeni (otrs augstākais, bīstamākais) un drošības līmenis kā vidējs.

Pārbaudes laikā tika norādīts uz skeitparka materiālu un konstrukciju kopējo nolietojumu jeb "nogurumu".


Kā atzinumu komentēja Ansiņš, ir tikai divas iespējas – vai nu atjaunot, vai demontēt skeitparku. Taču, ņemot vērā, ka Liepājai ir senas skeitborda tradīcijas un skeitparks šo gandrīz divdesmit gadu garumā Liepājā kļuvis ārkārtīgi populārs bērnu un jauniešu vidū, kā arī tas tiek izmantots gan kā treniņu laukums, gan starptautisku sacensību vieta BMX Freestyle un Scooter sportam, tas būtu jāsaglabā un jāattīsta. Pašvaldība jau daudzus gadus atbalsta bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu "Sports (BMX, inlains, moto)", kur treniņu process tiek organizēts arī skeitparkā Jūrmalas parkā.


Pēdējo gadu laikā arvien lielāku popularitāti gan pasaulē, gan arī Latvijā iegūst ekstrēmie sporta veidi, tai skaitā arī BMX Freestyle un Scooter. Liepājas skeitparkā kopš 2015. gada notiek arī starptautiskās sacensības "MAD Liepāja", kurās ir BMX Freestyle Park, Scooter un In-line disciplīnas.


Kopš 2020. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm BMX Freestyle Park disciplīna ir olimpiskais sporta veids.


Projekta realizēšanas aptuvenās izmaksas tiek lēstas 253 220 eiro (bez PVN) apmērā, un tā īstenošana sadalīta četrās būvniecības kārtās. Projekts ticis izstrādāts, konsultējoties ar skeitparka lietotājiem un biedrību "Rave Team", kuras valdes loceklis Roberts Klēpis pats bija klāt komitejas sēdē.

Uzziņa
Jaunā skeitparka projekts


Būvniecības periods – 12 nedēļas

Skeitparka platība – 1000 m2

Plašākais "koka" skeitparks Baltijā


Būvniecības kārtas:
1.kārta – LKT, ELT risinājumi, demontāža un seguma atjaunošanas darbi
2. kārta – skeitparka konstrukciju izbūve
3. kārta – skeitborda slaloma laukuma/trases palielināšana
4. kāta – labiekārtojuma elementu uzstādīšana


(Avots: SIA "Mind Work Ramps")