Turpmāk ekstrēmo sporta veidu cienītājiem mūsu pilsētā būs pieejams Baltijas valstīs lielākais ārtelpas neslīdošā finiera klājuma skeitparks. Jūrmalas parkā ir pabeigta skeitošanas laukuma un skeitborda slalomu trases pārbūve un paplašināšana, informē Aigars Štāls, Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists.

Būvdarbi gandrīz 3000 kvadrātmetru lielā platībā ir paveikti trīs mēnešos, īstenojot četras projekta kārtas. Šobrīd notiek dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Vispirms tika demontētas nolietojušās laukum aprīkojuma konstrukcijas un vecie inženiertīkli. Pēc tam izbūvēta jauna lietus kanalizācija un elektroapgādes inženiertīkli, izbūvēti laukuma un slaloma trases paplašinājumi, zemē iestrādātas stiprinājumu jeb balsta konstrukcijas, ieklāts slaloma trases paplašinājuma asfalta segums, veikts laukuma asfaltētās daļas remonts, atjaunotas tribīnes, uzstādītas jaunās rampas, uzejas kāpnes, norobežojošās margas, kā arī atkritumu urnas, barjeras, soliņi, informācijas zīmes.


Foto no Gunāra Ansiņa Facebook konta.


Visi darbi ir paveikti tādā apjomā un kvalitātē, lai šeit varētu notikt starptautiskas sacensības, taču laukuma apmeklētājiem arī ikdienā būtu iespējams sportot uz drošām un atbilstošām iekārtām.

Lielajā, paplašinātajā laukumā, uz augstajām rampām, kas segtas ar īpaši izgatavota finiera plāksnēm, galvenokārt varēs sportot BMX un citi riteņbraucēji; mazākais, no jauna izbūvētais laukums, ir piemērots braucējiem uz dēļiem un skrituļiem.

Jūrmalas parkā esošais skeitparks ir uzbūvēts 2012. gadā.


Foto no Gunāra Ansiņa Facebook konta.


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, 2021. gada jūlijā tika veikts risku novērtējums un drošības pārbaude pašvaldības īpašumā esošajiem bērnu rotaļu laukumiem, ielu vingrošanas un āra trenažieru laukumiem, tajā skaitā skeitparkam Jūrmalas parkā.

Pārbaudes atzinumā kopējais riska līmenis skeitparkā tika novērtēts ar B līmeni (otrs augstākais, bīstamākais) un drošības līmenis kā vidējs. Pārbaudes laikā tika norādīts uz skeitparka materiālu un konstrukciju kopējo nolietojumu jeb "nogurumu". Līdz ar to bija tikai divas iespējas – vai nu atjaunot, vai demontēt šo objektu.

Pagājušajā gadā Komunālā pārvalde sadarbībā ar biedrības "RAVE Team" pārstāvjiem, kas ir lietpratēji šādu sporta iekārtu ekspluatācijā, sagatavoja laukuma un rampu atjaunošanas darbu izmaksu tāmi, precizēja darbu termiņus, kā arī veica citus priekšdarbus, lai varētu izstrādāt atjaunošanas projektu, ko iesniegt pašvaldībā.

Kad projekts bija gatavs, deputāti to iekļāva pilsētas investīciju plānā un šā gada budžetā piešķīra nepieciešamos līdzekļus.


Uzziņa

Būvprojekts: "Skeitparka pārbūve Jūrmalas parkā, Liepājā"
Pasūtītājs: Liepājas pils;etas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde
Projektētājs: SIA "City Playgrounds"
Būvdarbu veicējs: SIA "City Playgrounds"
Būvdarbu izmaksas: 361 258 eiro, ar PVN