Sakarā ar nepieciešamību veikt iekārtu (rampu) seguma remontu, no 16.aprīļa tiek slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums, informē Komiunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls. Lūgums turpmāk ievērot uzstādītos norobežojumus un brīdinājuma zīmes!

Šīs vasaras beigās šeit ir plānotas starptautiskas sacensības – līdz ar to atjaunošanas darbi ir jāveic tādā apjomā un kvalitātē, lai ne tikai sacensības, bet arī turpmākā laukuma izmantošana varētu notikt uz drošām un atbilstošām iekārtām.

Komunālā pārvalde sadarbībā ar biedrības "RAVE Team" pārstāvjiem, kas ir lietpratēji šādu laukumu un iekārtu ekspluatācijā, šobrīd gatavo atjaunošanas darbu izmaksu tāmi, precizē darbu termiņus, kā arī veic citus priekšdarbus.

Jūrmalas parkā skeitošanas laukums ir izveidots 2012.gadā; iekārtu atjaunošana jau ir notikusi 2016.gadā (to veica SIA "RAVE Shop"); pirms tam ir paplašināta arī laukuma teritorija, izbūvējot asfaltētu zonu papildu aktivitātēm.

Tā kā skeitparks ir nozīmīga bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta svaigā gaisā, pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma šobrīd top projekts, kas paredz paplašināt skeitparka teritoriju un uzstādīt jaunas iekārtas (rampas). Projektu plānots īstenot nākamajā gadā.