SIA "Liepājas RAS" informē, ka poligonā "Ķīvītes" pabeigti līguma "Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā "Ķīvītes"" būvdarbi.

Tie notika projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona "Ķīvītes" infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros, informē uzņēmuma preses pārstāvis Viktors Birze.

Līguma "Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā "Ķīvītes"" ietvaros ir izbūvēts un nodots ekspluatācijai asfaltēts laukums 2,6 ha platībā. Laukums ir paredzēts poligonā "Ķīvītes" ienākošo inerto atkritumu pārstrādei, kas tiks nodrošināta ar Kohēzijas fonda ietvaros iegādātām iekārtām (atkritumu smalcinātājs un šķirošanas lenta), tādejādi nodrošinot inerto atkritumu apglabāšanas apjoma samazināšanu, atgriežot atkritumus otrreizējai izmantošanai.

Līguma ietvaros tika izbūvēta arī inerto atkritumu noglabāšanas laukumam nepieciešamā saistītā infrastruktūra: pievadceļi, drenāžas grāvji, ugunsdzēsības baseins, elektroapgāde un apgaismojums, kā arī sagatavota teritorija perspektīvei inerto atkritumu apglabāšanai vai citu materiālu glabāšanai 4,1 ha platībā.