Noslēdzies pašvaldības izsludinātais atklātais konkurss par pludmales Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūvi. Ir saņemti pieci pretendentu piedāvājumi, kurus Iepirkumu komisija patlaban izvērtē, portāls irliepaja.lv uzzināja Komunālajā pārvaldē.

Savus piedāvājumus iesniegušas SIA "Cortto" (47 775,17 eiro), SIA "Kurzemes būvserviss" ( 69 988,17 eiro), SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" ( 60 448,47 eiro), SIA "Property Holdings OG" (50522,08 eiro), SIA "Universerviss" (33 773,15 eiro).

Torņa būvprojektu izstrādājusi SIA "CORE projekts" un tas atradīsies liedaga zonā iepretim Glābšanas stacijai.

Glābšanas dienesta novērošanas tornis projektēts kā iepriekš izgatavota tērauda rāmja konstrukcija, kuru uzstāda uz četriem tērauda skrūvpāļiem. Tornis sastāv no norobežotas plātnes, jumta, kāpnēm un atsevišķi uzstādāmas glābēju kabīnes. Būvei paredzēts nodrošināt elektrības pieslēgumu un aprīkot ar zibens aizsardzības sistēmu.

Plānotais torņa augstums – pieci metri.

Projekts tiks īstenots "Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam" projekta "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ietvaros.