13.aprīlī licencēta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros izstrādātā interešu izglītības programma "Vides pārvaldība" izglītojamajiem vecuma grupā no 5 līdz 10 gadiem, informē ZIIC vadītāja Kristīne Pujāte.

Interešu izglītības programmā ir iekļautas septiņas dažādas nodarbības. "Skudru pētnieks" ir viena no pirmajām nodarbībām, kuru tiešsaistē aktīvi apgūst skolas no dažādiem Latvijas reģioniem. Pārējās nodarbības "Aizsargājamās dabas teritorijas", "Ūdens kvalitāte", "Jaunais botāniķis", "Jaunais ekotehnologs", "Putnu pētnieks", "Jaunais ģeogrāfs" tiek plānotas ieviest projekta īstenošanas gaitā. Līdz ar to -  koprades telpā "Dabas māja" Zirgu salā, kā arī šobrīd - saskarsmes ierobežojumu laikā tiešsaistē skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem būs pieejamas licencētas interešu izglītības nodarbības.

"Veidojot šo interešu izglītības programmu, mūsu galvenais mērķis ir veicināt skolēnos interesi par STEM un vides zinātņu jomu, ar radošām un inovatīvām mācību metodēm motivēt viņus pētīt un izzināt dabaszinātnes, kā arī saprast to nozīmīgumu cilvēka dzīvē", uzsver ZIIC metodiķe Laura Poruka. Šī programma ir izstrādāta, piedaloties ZIIC vides ekspertei Sniedzei Višei, attīstīta sadarbībā ar Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes jomas ekspertiem Dr. biol. Robertu Jūrmalieti un Mg. paed. Anci Elstiņu, kā arī ņemta vērā Norvēģijas partneru no Jaermuseet reģionālā muzeja pieredze.

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.