Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēmusi veiktos būvdarbus Zemgales un Virssardzes ielas aptverošajās teritorijās, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kopš 2014. gada septembra, kad sākās būvdarbi, līdz šā gada jūnija vidum, pilsētas rajons Karostā – Zemgales un Virssardzes ielu aptverošajās teritorijās – ir pilnībā pārvērties. Te no jauna ir izbūvētas ielas, ietves, veloceliņi, sakoptas teritorijas, iestādīti kociņi.

Pmatīga pārbūve veikta Beverīnas, Burtnieku, Līgas, Manēžas, Trimpus, Vidus, Virssardzes un Zemgales ielā 3,1 km kopgarumā. Ap vai pie šīm ielām perspektīvo industriālo teritoriju kopējā platība sasniedz 16,08 ha.

Ielās uz brauktuvēm ir jauns asfalta segums; ir izbūvēti veloceļi, ietves, apgaismojums; izbūvēts/rekonstruēts lietus ūdens atvades kolektors un ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli; izbūvēts nepieciešamais satiksmes aprīkojums (ceļa zīmes, horizontālais apzīmējums). Rekultivētajās brīvajās teritorijās izveidots zālieni, bet gar rekonstruēto ielu malām iestādīti jauni kociņi. Kopumā iestādīti 348 jauni koki – melnalkšņi, liepas, vilkābeles u.c.

Karostā pārmaiņas notikušas ES līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” ietvaros. Ir radīti priekšnosacījumi potenciālo uzņēmēju piesaistei,  stiprinot Liepājas kā nacionālas nozīmes centra lomu.

Būvdarbus veica SIA "Aizputes ceļinieks”; tehniskā projekta autors a/s VCI; būvuzraudzību veica SIA "Komunālā pārvalde” un "Liepājas ūdens” speciālisti; pasūtītājs – Liepājas pašvaldība.

Būvniecības kopējās izmaksas (ietvertas arī tehniskā projekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas) ir 2 862 075,02 euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – 2 344 149,12 euro.

Veikto būvdarbu garantija – pieci gadi.

Pirms šiem darbiem 2014. gada otrajā pusē tika uzsākta un pabeigta šajā teritorijā esošo neapsaimniekoto esošo ēku un būvkonstrukciju, kas nav atjaunojamas, bojā pilsētas ainavu un ir bīstamas apkārtējai videi un cilvēkiem, nojaukšana, kā arī būvgružu, atkritumu, nevērtīgu koku/krūmu savākšana un aizvešana un teritoriju attīrīšanu no būvgružiem, reljefa izlīdzināšana.

Pašvaldībai piederošo zemesgabalu rekultivācijas ietvaros Virssardzes, Zemgales un Lazaretes ielas apkaimē nojauktas 11 vidi degradējošas būves ar nekvalitatīvām padomju laika piebūvēm, rampām, žogiem, ēku pamatiem, betona un asfaltbetona segumu fragmentiem.

Būvju daļējas nojaukšanas un zemesgabalu rekultivācijas projekts tika saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Būvju nojaukšanas un ielu tīkla un komunikāciju pārbūves/izbūves izmaksas iekļautas jau minētā projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” plānotajā finansējumā. Projekts ietver ne tikai aktivitātes Karostā – Zemgales un Virssardzes ielu aptverošajās teritorijās, bet arī industriālās teritorijas izveidi Meldru ielas rajonā, kur būvdarbi šogad arī ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

UZZIŅAI
Projekts "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” tiek finansēts no vairākiem avotiem:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 84,57% jeb 6 021 678,09 eiro;
Valsts budžeta dotācija – 3,75% jeb 267 013,04 eiro;
Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums sastāda 11,68% jeb 831 656,62 eiro.