Kā izriet no Liepājas domes priekšsēdētāja Ulda Seska sniegtās atbildes liepājniecei Brigitai Maksimovai, tās rīcībā nav informācijas par koksa kompleksa īstenošanas gaitu.

Jau rakstījām, ka Vides aizsardzības kluba (VAK) biedre, liepājniece Brigita Maksimova 21.augustā griezās ar iesniegumu pie Liepājas domes priekšsēdētāja Ulda Seska un Liepājas reģionālās vides pārvaldes, lūdzot sniegt atbildi, vai ir saņemtas nepieciešamās atļaujas no Valsts vides dienesta un citām institūcijām par tā sauktā „HRC AG energokompleksa” jeb koksa ražotnes kompleksa būvniecību, kā arī lūdzot sniegt informāciju par projekta attīstības gaitu.

Atbildot uz šo iesniegumu, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks informējis liepājnieci, ka „Liepājas pilsētas Būvvaldē 2011.gada 23.septembrī ar Nr.451 ir akceptēts „HRC AG energokompleksa” Pulvera ielā 8, Liepājā, izvērstais skiču projekts”.

Kā skaidro Sesks, „šis akcepts uzņēmējam dod tiesības uzsākt būvdarbus, pirms darbu uzsākšanas saņemot būvatļauju”. Šobrīd (13.09.2012.) būvatļauja neesot izsniegta un „pašvaldības rīcībā nav informācijas par projekta tālāko īstenošanas gaitu.”

Uldis Sesks ieteicis Maksimovas kundzei interesēties par būvniecības ieceres īstenošanas termiņiem un plānoto projekta ieviešanas gaitu AS „HRC Libau”.