Deputāti Pilsētas attīstības komitejā ceturtdien, 29.oktobrī, lēma par brauktuves elementu – ātruma kontroles displeju uzstādīšana pie pilsētas izglītības iestādēm.

Komiteja atbalstīja projekta "Ielas brauktuves elementu – ātruma kontroles displeju uzstādīšana pie pilsētas izglītības iestādēm un neregulējamām gājēju pārejām uz valsts galveno autoceļu turpinājumiem Liepājas pilsētā" iesniegšanu Satiksmes ministrijā.

Dome lēmuma nepieciešamību pamato ar to, ka, īstenojot šo projektu, tiks uzlabota un pilnveidota satiksmes drošība vairākos pilsētas tranzītielu posmos, kas skar tādas satiksmes drošībai nozīmīgas vietas kā skolu un bērnudārzu tuvums, bīstamos tranzītielu posmus, neregulējamo gājēju pāreju pie Neredzīgo biedrības Ganību ielā, kā arī pie pilsētu robežām Klaipēdas ielā un Brīvības ielā.

"Kopumā tas disciplinēs autobraucējus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un būt uzmanīgiem pie satiksmes drošībai nozīmīgiem ceļu posmiem," teikts lēmumprojekta anotācijā.

Komitejā arī tika apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 71 429 eiro apmērā, kā arī projekta īstenošanai 2016.gadā nepieciešamā Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma 21 429 eiro

Finanšu pārvaldei uzdots plānot projektam nepieciešamo finansējumu pašvaldības budžetā 2016.gadam, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī kredīta resursus.

Komunālajai pārvaldei uzdots iesniegt nepieciešamo projekta dokumentāciju Satiksmes ministrijā, bet pašvaldības izpilddirektoram Edgaram Rātam kontrolēt lēmuma izpildi.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.