Divas pastāvīgās Liepājas domes komitejas – Finanšu un Pilsētas attīstības – deputāti konceptuāli atbalstīja lēmumprojektu par Garnizona kapsētas rekonstrukcijas uzsākšanu.

Lēmumu par kapsētas paplašināšanu ziemeļu virzienā (zemesgabala iegādi no privātpersonas) dome pieņēma 2011.gada 15.decembrī.

Kapsētas paplašināšanai projektētājs no Rīgas – SIA „BM-projekts” – pērn izstrādājai tehnisko projektu, kas paredz visus darbus realizēt 11 kārtās vairāku gadu laikā.

Pērn arī tika piešķirti budžeta līdzekļi piecu padomju armijas vajadzībām celto būvju (caurlaides ēka, štāba ēka, darbnīcas, ēdnīca) nojaukšanai šajā zemes gabalā (Ģenerāļa Baloža ielā 37a), kas reizē būtu projekta pirmās kārtas realizācija.

Taču, kā informēja domes Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, darbi netika veikti, tāpēc daļa no pērn piešķirtajiem Ls 80 000 jeb 113, 8 tūkstošiem eiro pārcelti uz šo gadu (Ls 14 715 no šīs summas pērn tika iztērēti kapu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei).

Garnizona kapsētas rekonstrukcijas īstenošanai kopumā būs nepieciešams 1 867 065 eiro. Šogad – 330 848 eiro. Kā izteicās Fricbergs, pirmā kārtā paredzēts nojaukt esošās būves, pārcelt kabeļus, uzbērt zemi un uzcelt žogu.

Kā portālam sacīja Kapsētu pārvaldes vadītājs Uldis Stelmakers, viņš cer, ka visu projektu izdosies realizēt apmēram sešu gadu garumā.

Jānis Vilnītis Pilsētas attīstības komitejas sēdē uzdeva jautājumu, vai projektam nav iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus, uz ko mēra vietnieks Gunārs Ansiņš atbildēja, ka iespējas meklētas, bet nesekmīgi.

Savukārt domes priekšsēdētājs Uldis Sesks Finanšu komitejas sēdē ieteica deputātiem padomāt pirms balsošanas, jo „ir mazliet par traku, nevar attīstīt tikai vienu kapsētu, piemēram, Līvas kapos jāremontē žogs...”

Finanšu komitejā deputāti kapsētas paplašināšanu atbalstīja, taču galīgais lēmums vēl jāpieņem domes sēdē.

Portāls jau rakstīja, ka 2011.gada nogalē, lai pamatotu zemesgabala iegādi no privātīpašnieka kapu paplašināšanai, domes struktūrvienībām bija uzdots izstrādāt Liepājas kapsētu attīstības programmu, ko deputāti tā paša gada decembrī apstiprināja reizē ar lēmumu par 2,3 ha lielā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 37a iegādi no SIA „Ciedrs 1”.

Par zemesgabalu kopā ar sešām būvēm, piecas no kurām jānojauc, pašvaldība samaksāja Ls 119 500 no 2012.gada budžeta līdzekļiem.

Viens no argumentiem, kāpēc pašvaldībai vajadzētu iegādāties tieši šo zemesgabalu, nevis apmierināties ar ceļa otrā pusē esošo valsts zemi vai turpat blakus Garnizona kapsētai esošo 0,8 ha lielo pašvaldības zemes gabalu, toreiz bija deputāta Guntara Krieviņa minētais, ka „Ciedrs 1” ir pašvaldības parādnieks, un, atpērkot zemes gabalu, būtu iespēja atgūt arī šo parādu. Parāds pašvaldībai bija Ls 5200.

Tomēr galvenais arguments bija, ka 0,7 ha lielajā Garnizona kapsētā, atšķirībā no Dienvidu kapiem, kur vietas jauniem apbedījumiem nodrošinātas vēl aptuveni desmit gadu garumā, jauniem apbedījumiem vietu vairs neesot. Patlaban kapsētas teritorijā esot aptuveni 1500 līdz 2000 apbedījumu, savukārt jaunajā teritorijā vietas varētu būt 5000 apbedījumiemu.

Pievienojot blakus esošo pašvaldības zemesgabalu un no privātīpašnieka iegādāto, kapsētas teritorija paplašināsies līdz 3,8 hektāriem.

Tika uzsvērts, ka šī kopējā teritorija nodrošinās vietu jauniem apbedījumiem turpmākos 40 (!) gadus.