Atkritumu noglabāšanas poligonā "Ķīvītes" pabeigta infrastruktūras pilnveidošana, aģentūru LETA informēja SIA "Liepājas RAS" sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze.

Projekts tika īstenots ar mērķi nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona "Ķīvītes" infrastruktūru Grobiņas pagastā.

Kā atzina Birze, realizētais projekts sniedz ievērojamu ieguvumu reģionam kopumā, jo tiek nodrošinātas pietiekamas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, būtiski ir uzlabota vides kvalitātes drošība un krasi uzlabojusies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, panākta būtiska siltumnīcas efekta samazināšana, piebilda Birze.

Tāpat veicināta otrreizēji izmantojamo, pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un to nodošana pārstrādei, kas ļauj paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos.

Lai sasniegtu šos mērķus, poligonā veikta esošo energošūnu optimizācija, inerto atkritumu apglabāšanas laukuma pirmās kārtas izbūve un teritorijas sagatavošana otrajai kārtai. Tāpat veikta infiltrāta savākšanas sistēmas optimizācija, kas ietver infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, infiltrāta baseina un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi. Izbūvēta arī materiālu un tehnikas novietne un ar to saistītā infrastruktūra.

Iegādāta arī tehnika atkritumu blīvēšanai, atkritumu priekšapstrādes iekārtas, lielizmēra konteineri un automašīnas konteineru pārvadāšanai poligona teritorijā. Pašlaik tiek iepirkti papildu konteineri, kā arī gāzes savākšanas stacijas, kas tiks pieslēgtas tuvākā laikā, lai nodrošinātu visa gāzes apjoma savākšanu.

Projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona ''Ķīvītes'' infrastruktūras pilnveidošana" īstenošanā tika sākta 2010.gada nogalē, un tā izmaksas tika novērtētas 6,1 miljona eiro apmērā, no kuriem 3,8 miljonus eiro sedza Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet pārējo daļu – SIA "Liepājas RAS".