Portāla lasītāja atsūtītās fotogrāfijās redzams, ka nepareiza koku kopšana notikusi arī Jūrmalas parkā gar veloceliņu. Komunālā pārvalde sola kļūdas novērst.

Tā teikts Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciālistes Evitas Eņģeles sagatavotajā atbildē uz portāla jautājumiem, vai šādi jāizskatās koptiem kokiem un kurš atbildīgs par šīs teritorijas kopšanu.

Atbildē teikts: „Par minētās teritorijas uzkopšanu atbildīga SIA „Komunālā pārvalde”. Šā gada janvāra, februāra un marta mēnešos minētajā teritorijā (starp veloceliņu un pludmali) tika veikti uzkopšanas darbi. Šo darbu ietvaros tika izzāģēti krūmi un atsevišķiem kokiem nokaltušie un nolūzušie zari. Darbus veica ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros nodarbinātie bezdarbnieki.

Kā informē Liepājas domes Vides un veselības daļa, dabas aizsardzības speciāliste A.Damberga, vides aizsardzības speciāliste D.Liepniece un SIA “Komunālā pārvalde” dārzniece R.Jaunzeme, š.g. 27.martā apsekoja kāpu teritoriju gar veloceliņu, par kuru saņemta sūdzība par neprofesionāli veiktiem kopšanas darbiem un konstatēja, ka teritorija kopumā sakopta atbilstoši prasībām. Apsekojuma laikā tika novēroti daži koki, kam ir atstāti pārāk gari zaru stumbeņi (saucamie celmiņi). Ņemot vērā, ka šī ir piejūras un mežu teritorija, kurā līdz šim nav veikti nekādi koku un krūmu kopšanas darbi, pēc sakopšanas darbiem teritorijas ainava ir būtiski uzlabojusies, kas arī bija šo darbu mērķis, bet apskates laikā konstatētos pārkāpumus plānots novērst līdz 4.aprīlim.”