Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 6. oktobrī pieņēmis lēmumu par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu SIA "eVan Group" paredzētajai darbībai, informē pašvaldība.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 31. oktobrī pulksten17 Liepājas pilsētas pašvaldības telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, 2. stāvā, sēžu zālē.

Uzņēmuma paredzētā darbība – bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru (atkritumu kods 160802) un izlietoto katalizatoru (atkritumu kods 160803) pārstrāde (tai skaitā hidrometalurģija).

Katalizatoru pārstrādes apjoms plānots līdz 45 900 tonnām gadā.

Paredzēta arī metalurģija – rūdas maisījumu (4700 tonnas/gadā)  un metāllūžņu (1000 tonnas/gadā) kausēšanu elektriskā loka krāsnīs.

Pārstrādi paredzēts veikt Kapsēdes ielā 3A (kadastra Nr. 17000150016) un Kapsēdes ielā 9/15 (17000150018), Liepājā, divos cehos – esošajā un jaunajā. Paredzēts vienlaicīgi izmantot 2 tehnoloģijas.

Kā alternatīvu darbības vietai operators piedāvā – Brīvības ielu 103, Liepājā, LV-3401 (kadastra nr. 1700 022 0081), kādā no teritorijā eošām brīvajām ēkām, nepieciešamības gadījumā veicot angāra un tvertņu būvniecību.

Paredzams, ka objektā tiks nodarbināti 40 darbinieku.

Darbība atbilst likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 1. pielikuma 14.1 punktam – Bīstamo atkritumu bioloģiskās, fizikālās un mehāniskās pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 10 000 tonnu gadā un vairāk.

Sīkāku informāciju par paredzēto darbību var iegūt, rakstot uz e-pastu: info@vidgeoserviss.lv, kā arī SIA "Vides un ģeoloģijas serviss" ofisā, Jaunajā Ostmalā 2A, 104. kabinetā, darba dienās no 9 līdz 16.

Ar sabiedriskās apspriešanas dokumentiem var iepazīties no 2017. gada 13. oktobra  līdz 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6 (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16).

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2017. gada 7. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Tālrunis: 673 21173.  E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

Informācija par paredzēto darbību publicēta vietnē evangroup.info.