Liepājā turpinās infrastruktūras uzlabošanas projekti – šobrīd tiek realizēti vairāki apjomīgi projekti, kuru ietvaros tiek rekonstruētas gan ielas, gan ēkas, gan veikti dažādi remontdarbi.

Lai veiktu tilta remontdarbus, no 1.jūlija gājējiem un autotransporta satiksmei slēgts O. Kalpaka tilts. Šogad plānots nomainīt pirms desmit gadiem izbūvētās tilta seguma nesošās koka konstrukcijas un klāja segumu, kas ir nolietojušās un nākotnē var apdraudēt tilta ekspluatāciju. Tāpat šonedēļ tiek uzsākt divu projektu realizācija ēku pārbūvei un remontdarbiem – Dārza ielā 4/8 un Peldu ielā 5, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Dārza ielā 4/8 plānots turpināt uzsākto ēkas pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai, kas paredz telpu pārbūvi 438 m2 platībā. Daļa no telpām tiks iznomātas  LIAA biznesa inkubatora vajadzībām. Savukārt Peldu ielā 5 projekta ietvaros tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte, pārbūvēti visi iekšējie un ārējie inženiertīkli, izveidots jauns interneta sakaru tīklu kabeļa savienojums starp ēkām Peldu ielā 5 un Rožu ielā 6, sakārtota ēkai pieguļošā teritorija, izbūvēts lifts un pārbūvētas iekštelpas.

Ir uzsākti arī Dabas mājas būvniecības darbi Zirgu salā. Projekta ietvaros ir paredzēts uzbūvēt ēku – Dabas māju, kura daļēji atradīsies uz Liepājas ezera, un labiekārtot teritoriju. Tādējādi tiks risināta problemātika par trūkstošo pamatinfrastruktūru, kurā vienuviet iedzīvināt Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu  daudzveidības apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu.

Savukārt J. Asara ielā uzsākta lietus kanalizācijas kolektoru izbūve un Graudu, Vītolu, K. Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās lietus ūdens un kanalizācijas posmu un pieslēgumu būvdarbi. Šobrīd tiek pārbūvēta ietve Ventspils ielas posmā, kā arī tiek veikti ielas būvdarbi Elizabetes ielas un Arnolda ielas posmā.

Tāpat turpinās Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve, Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, slēgtās futbola halles teritorijas labiekārtojuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvniecība Zvejnieku alejā 2.

Vairāki vērienīgi ielu būvdarbi savukārt ir tikko ir noslēgušies – Grīzupes ielas būvdarbi, posmā no Cukura apļa līdz pilsētas robežai, Kapsēdes ielas būvdarbi, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Lielās ielas būvdarbi, posmā no tilta līdz Lielai iela 11, bērnu rotaļu laukuma izbūve E. Tisē ielā 57.  Tāpat darbi pabeigti vairākos iekškvartālos, kur sakārtotas gan brauktuves, gan ietves. Piemēram, Viršu ielā, Arnolda ielā, Piltenes, Sakņu, Šķēdes ielās. Lāčplēša dārzā izgatavotas un uzstādītas stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai, atjaunota ietve un skvērs, tāpat sakārtota infrastruktūra pie Karostas cietuma, kur veikta gājēju ielas pārbūve un autobusu stāvvietas izbūve, veikta ari Beberliņu teritorijas labiekārtošana, kur izbūvēta nobrauktuve no Lībiešu ielas un autostāvlaukums ūdenskrātuves rietumu pusē.