Lai veiktu Baznīcas ielas labiekārtojuma izbūvi projektā "Skolas ielas posma pārbūve un pieguļošo teritoriju labiekārtojums" no 26. jūlija līdz 13. augustam tiks slēgta satiksme Baznīcas ielā, posmā no Skolas ielas līdz Bāriņu ielai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "A-Land".