Nacionālā apvienības Liepājas nodaļa rosinājusi Liepājas domē pieņemt lēmumu par Padomju pieminekļa "Liepājas aizstāvjiem 1941.–1945." pārvietošanu uz kapsētu vai muzeja teritoriju, līdzīgi kā savulaik tika pārvietots I.Sudmaļa piemineklis. Tāpat priekšlikums paredz arī Zaļajā birzī esošā Padomju pieminekļa demontēšanu.

Priekšlikuma autori min, ka pēc iepazīšanās ar Ārlietu ministrijas, Brāļu kapu komitejas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sniegto informāciju, pie konkrētajiem pieminekļiem nav apbedījumu vietas, līdz ar to tie nav starpvalstu vienošanās subjekts, kā arī pieminekļiem nav kādu īpaši aizsargājošo kultūrvēsturisku statusu. Līdz ar to, lēmums par šo pieminekļu pārvietošanu vai demontēšanu ir pilnībā pašvaldības kompetencē un tālākai rīcībai nav nekādu juridisku šķēršļu.

"Šobrīd, kad PSRS mantiniece Krievija veic karadarbību Ukrainā, savukārt Liepājā patverties ierodas ukraiņu sievietes ar bērniem, kā arī mūsu rindās vēl ir Padomju varas represētie latvieši, šādam piemineklim, kas celts vietējiem PSRS līdzskrējējiem un kolaboracionistiem, pilsētvidē nebūtu jāatrodas. Tas ir paradokss, ka jaunajai paaudzei augot brīvā Latvijā, demokrātiskā Eiropā, pilsētas centrā jāredz svešas varas piemineklis," – skaidro NA valdes loceklis Artūrs Butāns.

"Piemineklim Liepājas atbrīvotājiem ir divdomīga nozīme, un tas vairumam liepājnieku asociējas ar padomju okupācijas nomācošo laiku. Uzskatu, ka šādam piemineklim nebūtu katru dienu jāatgādina par mūsu apspiestības gadiem un Austrumu kaimiņa agresīvo politiku šodien," – saka NA Liepājas domes deputāts Uldis Lipskis.

Līdzīga pieminekļu demontēšana vai pārvietošana šobrīd notikusi jau Ogrē, Bauskas novadā, Jēkabpils novadā, Mārupes novadā, Ādažu novadā un citviet, tostarp Rīgas domes vadība ir paudusi apņemšanos demontēt Okupācijas pieminekli (jaunais oficiālais nosaukums – A.B.) Rīgā. Svarīgi uzsvērt, ka gan Liepājas, gan citu pašvaldību priekšlikums neattiecas uz kapiem, memoriāliem vai apbedījumu vietām, un tās ir plānots saglabāt arī turpmāk, lai katrs individuāli var pieminēt savus tuviniekus.