Liepājas dome izsludinājusi iepirkumu par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai".

Šī ielas posma rekonstrukcija notiks ERAF finansētās aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" projekta „Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija Liepājā"" ietvaros.

Pretendenti var pieteikties līdz 17.janvārim.

Projekts jāizstrādā 95 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.