Komunālā pārvalde izsludinājusi iepirkumu "Par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā". Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, iepirkums saistīts ar to, ka beidzies trīs gadus ilgušais līgums ar pašreizējo lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbu veicēju – SIA "Kurzemes Būvserviss"

Iepirkuma aprakstā teikts, ka darbu "izpildītājam jāveic Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma projektam.

Galvenie veicamie lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbi ir lietus ūdens uztvērējaku un kolektoru skataku tīrīšana un skalošana, lietus ūdens kolektoru tīrīšana, uztvērējaku restīšu uzstādīšana vai nomaiņa, kolektora skataku vāku uzstādīšana vai nomaiņa, esošo lietus ūdens uztvērējaku un kolektora skataku augstuma regulēšana, dzelzsbetona pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa, to skalošana u.c.


Tāpat darbu veicējam jāuztur kārtībā lietusūdens kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un attīrīšanas iekārtas, ja nepieciešams, jāatjauno lietusūdens kanalizācijas sistēma, izbūvējot cauruļvadus, kolektora skatakas, lietus ūdens uztvērējakas un pieslēgumus, drenāžas cauruļvadus, kā arī jāveic citi darbi, kas minēti darbu sarakstā.