SIA "Liepājas ūdens" plāno Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 uzstādīt saules elektrostaciju ar jaudu no 100 līdz 125 kW un ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 saules elektrostaciju ar jaudu no 75 līdz 100 kW, portāls irliepaja.lv uzzināja uzņēmumā.

Abu staciju uzstādīšanai ir saņemta Ekonomikas ministrijas atļauja atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta iekļaušanu pašvaldības investīciju plānā 4. novembrī akceptēja arī Liepājas domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33 saules elektrostacijas paneļus plānots uzstādīt uz zemes ar virsmas laukumu apmēram 500 m2, bet ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 saules elektrostacijas paneļus plānots uzstādīt uz jumta ar virsmas laukumu apmēram 400 m2.

Uzstādot saules elektrostacijas notekūdens attīrīšanas iekārtās un Ventas ielā 11/17, samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek radītas.

Lai īstenotu šīs ieceres, SIA "Liepājas ūdens" gatavo projekta pieteikumu Eiropas Savienības fondu finansētā programmā "4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektajai projektu atlases kārtai "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai".