Publicitātes foto.


Projekts "Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā" ir pabeigts, portālu informēja "Liepājas ūdens".

Projekts bija jāpabeidz līdz pērnā gada 31.decembrim, bet visi darbi tika paveikti jau novembrī. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kas novembrī veica pārbaudi projekta īstenošanas vietās, atzina, ka viss, gan dokumentācija, gan darbi un projekta īstenošana veikta rūpīgi un precīzi. To apliecina arī decembrī no CFLA saņemtā vēstule par to, ka projekts pilnībā pabeigts atbilstoši visām prasībām.

Projekta realizācijai, ar uzņēmējiem tika noslēgti trīs piegādes līgumi, kuru ietvaros piegādātas un uzstādītas četras saules elektrostacijas. Divas saules elektrostacijas uzsākušas darbu Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30. Kopējā uzstādītā saules paneļu jauda ir 0,352 MW. Plānots, ka saules elektrostacijas saražos elektroenerģiju 370 MWh gadā. Šo saules elektrostaciju ekspluatācija dos siltumnīcefekta gāzu samazinājumu – 40,37 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Saules elektrostacijas strādā ar pilnu jaudu un ražo elektrību SIA "Liepājas ūdens" ražošanas procesu nodrošināšanai. Tas ļauj uzņēmumam samazināt elektroenerģijas patēriņu no centralizētās elektroapgādes sistēmas un attiecīgi arī izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu. Saules elektrostaciju saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā.

Līguma izpildītāji strādāja profesionāli un kvalitatīvi, tādēļ SIA "Liepājas ūdens" nešaubās, ka stacijas strādās atbilstoši prasībām un sniegs būtisku ieguvumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā", Nr.4.2.2.0/21/A/003 kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 eiro un SIA "Liepājas ūdens" finansējums (15%) ir 45 000,00 eiro apmērā.