Lai poligonā "Ķīvītes" nodrošinātu atkritumu priekšapstrādi, uzņēmums "Liepājas RAS" ir iegādājies divas jaunas atkritumu priekšapstrādes iekārtas.

Tas noticis ES Kohēzijas fonda projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros, informē uzņēmuma pārstāvis Viktors Birze.

Atkritumu smalcinātājs un sijātājs "Tana Shark 220D" un atkritumu apstrādes bloks "Westeria A403106" un saistītais aprīkojums kopā izmaksāja 630 516,94 eiro. Tās iegādātas no uzņēmuma "Konsorcijs RTS". Līgums par iekārtu iegādi tika noslēgts aizvadītā gada 29.novembrī, un to piegādes termiņš tika noteikts 6 mēneši.

Jaunās iekārtas, kuras šobrīd darbojas testa režīmā, galvenokārt tiks izmantotas dažādu atkritumu, piemēram, automašīnu riepu, lielgabarīta plastmasas izstrādājumu, celmu un  līdzīgu, grūti sadalāmu atkritumu sadalei un smalcināšanai, kas nepieciešams, lai varētu veikt to atkārtotas pārstrādes procesu.
 
Eiropas Savienības vides politika ir orientēta uz apglabājamo atkritumu īpatsvara pastāvīgu samazināšanu. Kā prioritāri tiek veicināti procesi, kā ietvaros atkritumi tiek uzskatīti par atkārtotai pārstrādei izmantojamu izejvielu. Lai stimulētu atkritumu izmantošanu atkārtotai pārstrādei, Eiropas Savienība veicina ne vien izmaiņas likumdošanā, bet arī sniedz palīdzību atbilstošu tehnoloģiju un ražošanas iekārtu iegādei.