Kopš 15. maija, kad oficiāli sākas jaunā peldsezona, Veselības inspekcija ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī ik dienu tiek mērīta ūdens temperatūra.


Kā liecina Veselības inspekcijas jaunākie dati, tad ūdens temperatūra jūrā Liepājas peldvietās piektdien, 22. maijā, pulksten 12.40 bija 12, 6oC.

Operatīvo informāciju par ūdens temperatūru var iegūt ŠEIT. https://www.meteo.lv/hidrologijas-operativa-informacija/?&nid=464

Attiecībā uz ūdens kvalitāti, augsts mikrobioloģiskais piesārņojums ir konstatēts vienīgi Daugavas peldvietā "Rumbula", kur šobrīd ir noteikts aizliegums peldēties, bet pārējās 55 oficiālajās peldvietās, tostarp trīs Liepājas peldvietās – Dienvidrietumu pludmalē, Centra pludmalē un Beberliņos, kur tika ņemti paraugi,  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām.


Ūdens kvalitāte jūras un iekšzemes peldvietās tiks pārbaudīta, ņemot ūdens paraugus reizi mēnesī. Nākamā ūdens paraugu ņemšanas reize ir plānota 8. un 9. jūnijā.


 Peldvietu ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski, gan vizuāli. Laboratorijā tiek noteikti ūdens mikrobioloģiskie rādītāji – fekālā piesārņojuma indikatori – zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki.

Attiecībā uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz peldsezonas norisi,


Veselības inspekcija norāda, ka arī uz peldvietas apmeklētājiem attiecas distancēšanās noteikumu ievērošana, kā arī citi individuālie piesardzības pasākumi.

Atbilstoši pieejamajiem zinātnisko pētījumu rezultātiem, SARS-CoV-2 koronavīrusa izplatība nav saistīta ar ūdeni, bet inficēšanās notiek tikai cilvēku kontaktu ceļā ar sīkiem pilieniem gaisā, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem un uz kuriem vīruss var kādu laiku saglabāties.