Kā informē pašvaldība, jūlija sākumā veiktais ūdens monitorings apliecina, ka peldvietu ūdens kvalitāte ir atbilstoša un peldēties visās Liepājas oficiālajās peldvietās ir atļauts.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa valsts monitoringa ietvaros, veicot ūdens paraugu testēšanu Liepājas peldvietās, atzinusi, ka peldvietu ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu noņemšanas vietās ir atbilstoša un peldēties visās Liepājas oficiālajās peldvietās ir atļauts, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Monitorings 1. un 2. jūlijā tika veikts Dienvidrietumu pludmalē, pludmalē pie stadiona un grants karjerā "Beberliņi". Testēšanā pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem tiek noteikta Escherichia un zarnu enterokoku klātbūtne, bet vizuālajā peldūdens kvalitātes pārbaudē tiek ņemta vērā netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, kā arī fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens "ziedēšana".

Ūdens kvalitātes mērījumus jeb monitoringu visu peldsezonu – no 15.maija līdz 15.septembrim – veic divas reizes mēnesī. Iedzīvotāji rezultātiem var sekot līdzi pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība – Vide – Vides kvalitāte – Peldūdeņu kvalitāte.

Atgādinām, ka Liepājas oficiālajās peldvietās – pludmalē pie stadiona, pie glābšanas stacijas Vaiņodes ielas galā,  kā arī pie grants karjera "Beberliņi" – uzstādītas informatīvas zīmes, kas norāda, ka šajās peldvietās ir laba ūdens kvalitāte un ir atļauts peldēties. Savukārt neoficiālajās peldvietās – pie Dienvidu fortu dīķa, pie Liepājas ezera Airītes ielas galā un pie atpūtas takas "Prieks" 14.novembra bulvārī – pašvaldība uzstādījusi brīdinājuma zīmes "Peldēties aizliegts". Neoficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte var būt zema, ūdens var būt piesārņots un peldēties ir bīstami. Aizliegums peldēties liecina, ka peldoties šādā ūdenī pastāv lielāks risks saslimt ar kādu no ādas, gļotādas vai kuņģa – zarnu trakta infekcijas slimībām.