Zilā Karoga sertifikātus šogad saņēmušas vienpadsmit peldvietas un viena jahtu osta, informē Vides izglītības fonda pārstāve Evelīna Krieviņa-Hammere.

Lai iegūtu Zilā Karoga sertifikātu, peldvietām ir jāatbilst 33 kritērijiem, savukārt jahtu ostām – 38 kritērijiem, kuri skar peldūdens kvalitāti, notekūdeņu attīrīšanu un novadi, atkritumu savākšanu un citus vides apsaimniekošanas aspektus, dažādu cilvēku grupu pieejamības nodrošināšanu videi, izglītojošus pasākumus, drošības pasākumus un citus apsvērumus.

Latvijas peldvietas, kas saņēmušas Zilā Karoga sertifikātu 2023. gada sezonā:
• Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
• Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
• Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta
• Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
• Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta
• Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
• Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
• Ventspils pilsētas pludmale
• Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves peldvieta
• Limbažu novada Lielezera peldvieta
• Saulkrastu novada Centra peldvieta

Savukārt jahtu ostu kategorijā sertifikāts piešķirts Liepājas SEZ jahtu ostai "Liepāja Marina".

Tāpat arī divas Latvijas peldvietas jau saņēmušas Zilā Karoga programmas ietvaros īstenotā Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīmi – Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta un Tukuma novada Abragciema peldvieta. Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta saņemšanai vēl iespējams pieteikties līdz 8. maijam.

Simboliskā pasaules populārākā tūrisma ekosertifikāta Zilā Karoga pasniegšana un sezonas atklāšanas pasākums norisināsies 15. maijā pulksten 11–14.30 Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25. Pasākuma ietvaros Zilā Karoga balvu saņēmušās pašvaldības dalīsies informācijā par pieredzi, ieviešot programmas kritērijus. Tāpat arī pasākumā tiks sniegta aktuālā informācija par tēmām, kas sasaucas ar Zilā Karoga prasību ieviešanu – peldūdens kvalitāti un ūdens piesārņojumu, drošības aspektiem un risku prevenciju peldvietās, kā arī par jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanas praktiskajām rīcībām un labajām praksēm.

Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Kopā ik gadus Latvijā vietējā līmenī Zilā Karoga programmas ietvaros norisinās vairāk kā sešdesmit dažādi vietējie vides izglītības pasākumi.

Zilā Karoga programmu Latvijā, sadarbībā ar VARAM, īsteno Vides izglītības fonds (VIF), kas ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.