SIA "Liepājas RAS" informē, ka poligonā "Ķīvītes" Grobiņas novadā privātpersonas zaļos atkritumus (koku lapas, zarus, zāli, dārzeņus un kritušos augļus) var nodot bez maksas.

Liepājas iedzīvotāji, lai atkritumi, kas radušies pēc rudens dārza darbiem nebūtu jāved līdz Grobiņai, tos bez maksas var nodot šķirošanas laukumā Ezermalas ielā 11. Privātpersonas tos tur var nogādāt darba dienās no pulksten 8 līdz 18, kā arī sestdienās līdz pulksten 16. Arī Liepājā zaļie atkritumi tiek pieņemti bez maksas.

Poligonā "Ķīvītēs" Liepājas RAS pieņem arī lielākus apjomus zaļo atkritumu no uzņēmumiem un iestādēm, piegādātājam maksājot noteiktu summu par vienu tonnu. Par zaļo atkritumu piegādi "Ķīvītēs" uzņēmumiem un iestādēm ieteicams iepriekš sazināties pa tālruni 63459097.