19.decembra domes sēdē deputāti atbalstīja Kārļa Zāles laukuma projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu gan attiecināmo, gan neattiecināmo izmaksu segšanai turpmākajos gados.

Lēmums nepieciešams, lai varētu uzsākt Kārļa Zāles laukuma un citu Vecliepājas teritoriju attīstības projekta virzību, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Attīstības pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu iesniegšanai Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai. Projekts izvērtēšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 20. decembrim.

ERAF projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta" ietvaros plānota ne tikai Kārļa Zāles laukuma pārbūve un labiekārtošana, bet arī veloceliņa savienojuma izveidošana un ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi Vecliepājas rajonā otrpus Tramvaja tiltam.


SIA "Via Future" šobrīd izstrādā būvprojektu "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā", paredzot revitalizāciju veikt četrās būvniecības kārtās.

K. Zāles laukumā ir paredzēta inženierkomunikāciju tīklu izbūve/pārbūve, laukuma braucamās daļas pārbūve, gājēju un velosipēdu ceļa izbūve starp Jauno tiltu un Tramvaja tiltu, Tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.

Otrpus Tramvaja tiltam, uz jūras pusi, plānota gājēju un velosipēdu ceļa savienojuma izveide starp tiltu un Baložu ielu, inženierkomunikāciju tīklu posmu izbūve/pārbūve Baložu, Dzirnavu, Friča Brīvzemnieka un Stūrmaņu ielā.

Būvprojekta ietvaros iecerēta arī Graudu ielas, Jūras ielas, Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve, ietvju pārbruģēšana daļā no Jūras ielas.

ERAF projektā noteikto aktivitāšu īstenošanai sadarbībā ar Komunālo pārvaldi un Iepirkuma daļu tiks organizēti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi.
Būvdarbus pašvaldība plāno uzsākt 2020./2021. gadā.

Deputāti apstiprināja pašvaldības līdzfinansējuma attiecināmo neattiecināmo izmaksu sadalījumu turpmāko trīs gadu laikā, kā arī priekšfinansējuma apmēru, nosakot, ka šīs summas var tikt precizētas pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.


2019. gada sākumā, no 11. janvāra līdz 20. februārim, notika pašvaldība izsludinātais metu konkurss, kura iznākumā tika iegūti priekšlikumi, kā iespējams K. Zāles laukuma pārveidot par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, vizuāli pievilcīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu un būvprojekta iespējamām izmaksām.

Konkursā tika saņemti divi piedāvājumi, uzvarēja SIA "Via FUTURE" un SIA "Ainavists" piedāvājums ar devīzi "AM:PM". Uzvarētāji ir fokusējušies tieši uz K. Zāles laukuma krastmalas izveidi un labiekārtojumu.


Uzziņai
Kārļa Zāles laukums ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa − Liepājas pilsētas vēsturiskā centra − daļa, uz kuru paveras pilsētbūvnieciski nozīmīgi skati no tiltiem pār Tirdzniecības kanālu, no Jaunās ostmalas, no Lielās ielas un Bāriņu ielas.