Trīspadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī 2021. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu, informē kampaņas "Mana jūra" eksperts un Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme.

Zilais Karogs šogad piešķirts sekojošām peldvietām Latvijā:

Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta

Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta
Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
Ventspils pilsētas pludmale
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta
Engures novada kempinga Abragciems peldvieta
Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta
Limbažu novada Lielezera peldvieta
Saulkrastu novada Centra peldvieta

Zilais karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā "Liepāja Marina".
 
Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Kopā ik gadus Latvijā vietējā līmenī Zilā Karoga programmas ietvaros norisinās vairāk kā sešdesmit dažādi vides izglītības pasākumi.

Programmu Zilais Karogs Latvijā īsteno nodibinājums Vides izglītības fonds projekta  "FEE International programmu īstenošana Latvijā 2021.gadā" ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.