Pērn ap šo pašu laiku Komunālā pārvalde sakārtoja izšķobījušās gājēju ceļa plātnes gar Tirdzniecības kanālu Jaunajā ostmalā, tomēr problēma nav atrisināta.

Fotogrāfa Igora Šošina atsūtītājos attēlos redzams, ka zemes iebrukumi kanālmalā turpinās, un šajā reizē to dēļ sašķiebies soliņš līdzās gājēju ceļam.

Pērn martā portāls saņēma Komunālās pārvaldes vēstuli, kurā bija teikts, ka Komunālajai pārvaldei "ir zināms, ka Tirdzniecības kanālam nepieciešama abu krastmalu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana" un ka "uzņēmums organizē tehnisko projektu izstrādi un slēdz līgumus par būvdarbu izpildi pašvaldības piešķirtā finansējuma un tās apstiprināto plānu ietvaros".

Vēstulē arī teikts: "Sakarā ar krastmalas slikto tehnisko stāvokli šeit periodiski rodas atsevišķi ieskalojumi, iegruvumi vai iesēdumi, kuri iespēju robežās tiek laboti, darbus finansējot no pilsētas ietvju un skvēru ikdienas uzturēšanas darbiem paredzētajiem līdzekļiem."