Kārtējais termiņš – līdz 26.jūlijam – dots SIA "Ķeizara paviljons", lai pašvaldības būvvaldē iesniegtu pilnu Jūrmalas parka kafejnīcas "Banga" atjaunošanas būvprojektu.

Šobrīd būvvaldes rīcībā ir tikai projekts minimālā sastāvā, pēc kura saņemšanas attīstītājam pērn tika izsniegta būvatļauja ar nopietniem un apjomīgiem nosacījumiem par "Bangas" vēsturiskā izskata atjaunošanu, kas jāiestrādā būvprojektā.

Tomēr Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis apliecināja, ka pilno būvprojektu ir redzējis un saskaņojis, taču attīstītājam dots laiks līdz 26.jūlijam "pielabot" atsevišķas nianses.

"Ja līdz noteiktajam termiņam būvprojekts nebūs iesniegts būvvaldē, līgums būs jāizbeidz," sacīja Egmanis.

Tas nozīmē arī to, ka pašreizējie vēsturiskās "Bangas" vietā esošās kafejnīcas ekspluatētāji vairs nevarēs to izmantot.

Ja nu tomēr notiks tā, ka pilnais būvprojekts tiks laikā iesniegts, joprojām atklāts paliks jautājums par reālu būvniecību. Kā izteicās pašvaldības ierēdnis "viena lieta ir projekts, bet cita – būvniecība..."

"Bangas" atjaunošana ir viena no Liepājas domes bezgalīgajām "sāgām", kuras aizsākumi saistās ar 2012.gadu, kad tā noslēdza līgumu par 998 kvadrātmetrus lielā zemesgabala Peldu ielā 55A nomu kafejnīcas vajadzībām ar SIA "Gokarti" (pirms tam – SIA "Lec un minies"), kas apņēmās līdz 2017.gada beigām atjaunot vēsturisko "Bangu", atbilstoši 2012.gada 30.maijā Liepājas būvvaldē saskaņotajai skicei. Kad "Gokarti" savu pastāvēšanu beidza, uzņēmuma saistības pārņēma jaunizveidotā SIA "Ķeizara paviljons", kurai pašvaldība iznomāja zemesgabala Peldu ielā 55A uz 30 gadiem kafejnīcas būvniecībai.

Pērn jūlija sākumā būvprojekta izstrādātājas SIA "Puķupušķis" projektu vadītāja Gita Kociņa irliepaja.lv stāstīja, ka "lēnām, bet viss notiek, strādājam kopā ar attīstītāju". Kociņa pauda cerību, ka līdz 2017.gada rudenim projekts būs pabeigts un SIA "Ķeizara paviljons" varēs sākt būvniecību. Arī SIA "Ķeizara paviljons" pārstāvis Ojārs Bricis portālam atzina: "rudenī vajadzētu kaut ko sākt darīt."

Projekts minimālā sastāvā, kas būvvaldē bija iesniegts 2015.gada nogalē (2015.gada februārī Pilsētas attīstības komiteja lēma, ka  SIA "Ķeizara paviljons" tehniskais projekts Jūrmalas parka kafejnīcai "Banga" jāizstrādā pusgada laikā) tika noraidīts trīs reizes viena iemesla dēļ – tas nebijis saskaņots ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), taču pērn tas beidzot saņēmis inspekcijas akceptu.

Pēc ugunsgrēka 1977.gadā "Bangu" mēģināts atjaunot vairākkārt.

Piemēram, 2002.gadā  pašvaldība izsludināja skiču projektu konkursu, kurā uzvarēja arhitekta Agra Padēļa-Līna piedāvātais "Bangas" variants, kurš tomēr netika īstenots dzīvē.