Ceturtdien, 6.decembrī, LSEZ "Jensen Metal" SIA apbalvošanā Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī saņēma Valsts vides dienesta (VVD) abalvojumu "Zaļās izcilības balva 2018".

Apbalvojumu ik gadu saņem tie Latvijas uzņēmumi un pašvaldības, kuri sekmīgi pilda vides aizsardzības normatīvos aktus un pēc savas iniciatīvas veic pasākumu kopumu nelabvēlīgas ietekmes uz vidi samazināšanai, informē "Jensen Metal" sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Kopš apbalvojuma ieviešanas 2015.gadā "Zaļās izcilības balvu" uzņēmums "Jensen Metal" saņem pirmo reizi. Kopumā šogad apbalvojumu saņēmuši 18 uzņēmumi un pašvaldības, kas gādā par vides aizsardzību, kā arī veic preventīvus pasākumus ietekmes uz vidi mazināšanai. Ik gadu tiek apbalvoti uzņēmumi, kas VVD "Zaļā saraksta" statusu iegūst uz trīs gadiem. Šāda veida apbalvojums uzņēmumiem un pašvaldībām ļauj izjust lielāku uzticību no VVD.

Uzņēmuma vārdā apbalvojumu devās saņemt Finanšu nodaļas vadītāja Zane Kaļķe, kura atzīst: "Uzskatu, ka uzņēmumam jālepojas ar saņemto apbalvojumu, jo pretendenti tāpat kā jebkurā citā konkursā tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, kā rezultātā tiek piešķirti punkti. Šis ir salīdzinoši liels iemesls lepoties ar paveikto, jo atarp vairāk kā 2500 uzņēmumiem Latvijā, kam piešķirta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, mūsu uzņēmums ir viens no deviņiem operatoriem šajā kategorijā, kas šogad saņēma "Zaļās izcilības balvu", kā arī šogad no Liepājas apkārtnes esam vienīgie apbalvojuma ieguvēji."

Kopš LSEZ "Jensen Metal" SIA uzsācis savu  darbību Liepājā, tā vadība nepārtraukti domā ne tikai par uzņēmuma paplašināšanos, kas nodrošina papildus darba vietas Liepājas un tās apkārtnes iedzīvotājiem, bet arī veic preventīvu pasākumu kopumu vides piesārņojuma mazināšanai, to skaitā energoauditu, kura ieteikumi tikuši ņemti vērā un sākti ieviest uzņēmuma ikdienas darbībā. Viena no pēdējām aktivitātēm, kas veikta mērķa sasniegšanai ir nomainītā dīzeļdegvielas apkures sistēma, kas aizstāta ar gāzes apkures sistēmu. Pateicoties šīm izmaiņām, dabai tiek nodarīts ievērojami mazāks kaitējums. Papildus jaunieviestajai gāzes apkures sistēmai uzņēmums veic iepriekš lietoto iekārtu nomaiņu pret cita veida iekārtām, kas nerada gaisa piesārņojumu. Tuvākajā laikā tiek plānots ieviest rekuperācijas metodi biroja telpu apkurei, kas samazina dabasgāzes patēriņu un līdz ar to arī gaisa piesārņojumu.