Lai gan inventarizācijā atzīts, ka Grīzupes ielas pārbūves posmā aug 65 koki ar "ļoti labu, labu un gandrīz labu bioloģisko un ainavisko vērtību", komisija atļauj tos nozāģēt.

Saskaņā ar Vides nodaļas apkopotajiem publiskās apspriešanas rezultātiem par 91 koka ciršanas ieceri Grīzupes ielas pārbūvei, savu viedokli izteikuši desmit iedzīvotāji.

Septiņi atbalstījuši izstrādāto projektu, bet trīs atbalstījuši daļēji. Daļējs atbalsts ielas pārbūves projektam anketā pamatots ar to, ka ietves un veloceļa izbūvei tiks izcirsti vērtīgi koki, kā melnalkšņi, ozoli un oši, kas aug Aspazijas birzī.

Pirms projekta izstrādes kokiem tikusi veikta inventarizācija, un no 91 koka, ko projekta realizācijai nepieciešams likvidēt, ar ļoti labu, labu un gandrīz labu bioloģisko un ainavisko vērtību atzīti 65, pārējo 26 koku saglabāšana ilgtermiņā atzīta kā neperspektīva.

Apstādījumu uzraudzības komisija, 14.augusta sēdē izskatot sabiedriskās apsriešanas reuzltātus un izsakot savu viedokli, konceptuāli atbalstījusi SIA "Firma L4" izstrādāto projektu "Grīzupes ielas pārbūve, posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā", kurā paredzēta 91 koka likvidācija.