Pagājušajā nedēļā ir uzsākta jauna lietus ūdens kanalizācijas posma izbūve Graudu ielā no Jūras ielas līdz Vītola ielai, informē Komunālā pārvalde.

Šis ir ļoti nepieciešams darbs, lai turpmāk novērstu Pasta, Graudu un Vītolu ielas krustojuma applūšanu, kas šeit nereti vērojama lietavu laikā.

Šobrīd Graudu, Vītolu, Kr. Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās lietus ūdens savākšana un novadīšana notiek ar vecās sadzīves kanalizācijas sistēmas palīdzību (kombinētā sistēma), kas izbūvēta pagājušā gadsimta 60. gados. Šāda sistēma sen vairs nav efektīva, lai pietiekami ātri aizvadītu lielus lietus ūdens apjomus, kas rodas spēcīgu lietavu laikā. Līdz ar to  Graudu, Vītolu, Pasta ielas krustojumā un Ģimnāzijas un Republikas ielas krustojumā veidojas milzu peļķes, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Darbi, kas šobrīd notiek Graudu ielā, ir plašāku būvdarbu pirmā kārta. Lai novērstu vai, precīzāk, mazinātu minēto krustojumu applūšanu, jaunu lietus kanalizācijas sistēmu nākotnē ir paredzēts izbūvēt arī Vītolu, Kr. Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās.

Lai sakārtotu lietus kanalizācijas tīklus šajā Vecliepājas rajonā, 2018. gadā, atkarībā no finansējuma iespējām, plānots īstenot šo būvdarbu otro un trešo kārtu, kurās ietvertas arī minētās ielas.

Jaunie lietus kanalizācijas tīkli tiks pieslēgti pie esošās lietus kanalizācijas kolektora Kūrmājas prospektā.  

Projekta „Lietus kanalizācijas kolektora izbūve Graudu, Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās, Liepājā" katras kārtas ietvaros ir paredzēts izbūvēt gūlijas un perspektīvus/rekonstruējamas atzarus, ka arī atsevišķos posmos pārbūvēt sadzīves kanalizāciju un ūdensvadu.

Uzziņai
• Būvdarbu veicējs: SIA "Grobiņas SPMK";
• Līguma summa: 60 396 eiro bez PVN;
• Plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks: līdz 2017. gada decembrim.