Papildināts. Pērn 6.novembrī rakstījām par dīvainu žogu Vidusceļa ielā 20. Toreiz Būvvalde solīja panākt, ka objekts tiek sakārtots, taču pa šo laiku žogs kļuvis vēl nepievilcīgāks.

Turklāt „durvju žogu” mode, šķiet, gājusi plašumā – līdzīgu, tiesa gan daudz estētiskāku „durvju žogu” portāls pamanīja arī Dzintaru ielā, kur šobrīd „durvju žogu” jau nomainījusi kārtīga dēļu sēta.

Fotogrāfija ar „durvju žogu” Vidusceļa ielā uz portālu pērn atceļoja no Skotijas – šo savdabīgo objektu bija pamanījis kāds Liepājas viesis.

Toreiz sazinoties ar Būvvaldi, saņēmām atbildi, ka ēkai Vidusceļa ielā 20 jau 2008.gadā akceptēts rekonstrukcijas būvprojekts, un tas, kas uzbūvēts līdz šim, atbilstot būvprojektam, kā arī nepārsniedzot gruntsgabala robežas. Saskaņā ar akceptēto projektu, esošā ēkas daļa tikšot papildināta ar piebūvi, kas atradīsies agrāk blakus esošā, bet pirms gada nojauktā namiņa robežās.

Tiesa, Būvinspekcija nebija apmierināta ar nepievilcīgo „durvju žogu” būvobjektā, un solīja pievērst pastiprinātu uzmanību tam, lai žogs tiktu sakārtots.

Šādu solījumu portāls saņēma arī šoreiz.

Šodien Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls sniedza šādu skaidrojumu situācijai Vidusceļa ielā 20: „Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Vidusceļa ielā 20, Liepājā, izdota būvatļauja Nr.122/08, būvatļauja pagarināta līdz 2014. gada 25. jūlijam.

Rekonstruējamais būvapjoms atrodas pie zemesgabala robežas, blakus ietvei.

Būvžogs ir nepieciešams būvdarbu veikšanai un garāmgājēju drošībai.

Pamatojoties uz pasūtītāja sniegto informāciju, rudenī būvobjektā ir izbūvēti pamati, un šogad būvdarbi turpināsies, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem.

Atsākot darbus, pasūtītājs veiks izmaiņas līdzšinējā būvžoga risinājumā, tas ir, izbūvēs izskata ziņā labāku/pievilcīgāku/estētiskāku.”