Aizņēmumi vajadzīgi, lai īstenotu ERAF projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" un Kohēzijas fonda projektu par Grīzupes ielas pārbūvi no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim.

Par diviem aizņēmumiem Grīzupes ielas posmu pārbūvei deputāti lēma domes sēdē 16.augustā.

Tika nolemts ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1 714 354 eiro uz laiku līdz 15 gadiem Kohēzijas fonda projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 449 602 eiro, un, to īstenojot, tiks pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā, izbūvēts veloceliņš un apgaismojums trūkstošajā posmā. Tiks izbūvēti inženiertīkli un sūkņu stacija.

Aizņēmums tiks ņemts 2018.gadā un atmaksu plānots veikt sākot ar 2021.gadu. 2018.gadā būs jāveic procentu maksājumi 1071 eiro.

Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 1751855 eiro, t.sk., % maksājumi 37501 eiro, ja % likme saglabājas 0,25 % apmērā.

Savukārt, lai īstenotu ERAF projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta", kura kopējās izmaksas ir 1, 85 miljoni eiro, pašvaldībai jāaizņemas 469 069 eiro

Projekta rezultātā tiks pārbūvēta Kapsēdes iela posmā no Grīzupes ielas līdz Liepājas robežai, tiks izveidoti jauni asfaltbetona un bruģakmens segumi esošo vietā, uzstādīts apgaismojums no ielas sākuma līdz autobusa galapunktam Kapsēdes ielā 6, atjaunotas esošās sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, veikta sakaru tīklu pārvietošana, kā arī trotuāra atjaunošana un velosipēdu satiksmes daļas atvēlēšana uz trotuāra.

Aizņēmums tiks izņemts 2018.gadā un atmaksu plānots veikt sākot ar 2021.gadu (procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm).
2018.gadā būs jāveic procentu maksājumi 293 eiro.

Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 479 330 eiro, t.sk., % maksājumi 10 261 eiro, ja % likme saglabājas 0,25 % apmērā.