Portāla lasītājs Igors jautā, kāpēc daudzās ielās Liepājā ir zīmes ar atšķirīgiem ielu nosaukumiem. Vai tā tam jābūt? Ko par to saka pašvaldība, kā vērtē pašvaldības policija?

Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš portālam skaidro:
"Pašvaldības policija uzskata, ka minētie gadījumi, kad ēku numurzīmēs norādīti ielu nosaukumi dažādos locījumos (piemēram, Dārza un Dārzu iela), ir maznozīmīgi pārkāpumi, jo netiek nodarīts kaitējums un apgrūtinājumi. Taču, protams, pārkāpums ir pārkāpums, tādēļ, iespēju robežās šādiem pārkāpumiem tiek pievērsta uzmanība, iesākumā, parasti aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumiem".

Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Liepājas pilsētā regulē 2009.gada 22.janvārī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā".

Par saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods atbilstoši saistošajiem noteikumiem par administratīvo atbildību Liepājas pilsētā.

Pašvaldības policija reaģē uz saņemtiem iesniegumiem un citu saņemto informāciju par ēku numurzīmēm, uzsākot administratīvās lietvedības.

Konstatētie saistošo noteikumu Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā" pārkāpumi:

2016.gadā – 8
2015.gadā – 7
2014.gadā – 18

Laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam pašvaldība, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, organizēja ielu nosaukumu norāžu nomaiņu (nomainot baltās un zilās plāksnes). Nekustamā īpašumu pārvalde norāda, ka nenomainīts palicis pavisam neliels ielu nosaukumu norāžu daudzums, kas atrodas nožogotās teritorijās uz privāto ēku fasādēm (īpašnieks nav devis piekrišanu ienākt teritorijā un darboties ar ielu plāksnes demontāžu) vai arī "vecā" ielu plāksne, apsekojot ielas, nav tikusi fiksēta.

Lasītāja minētie ielu nosaukumi korekti ir jāraksta šādi: "Dārza iela" un "Mežu iela".

Numurzīmes var izgatavot jebkurš, piemēram, uzņēmumi, kuri piedāvā drukas pakalpojumus. Tā ir konkrētā īpašnieka paša izvēle, kur to izgatavot. Taču ēku numurzīmju standarti ir noteikti tajos pašos 2009.gada 22.janvāra Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā".

Ar Liepājas ielu pareizajiem nosaukumiem var iepazīties šeit.