Aprīļa beigās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpā Dabas māja atklāta pirmā pastāvīgā instalācija "Skudru māja", kura tapusi Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, informē Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Instalācija demonstrē dzīvu skudru ligzdu, kurā darbojas tropu sugas Austrālijas audējskudru saime ar māti, tēviņiem un darba skudrām. "Skudru mājā" var novērot dzīvību, dabas daudzveidību un tādus dabiskos procesus kā kukaiņa attīstības fāzes, barošanos, mājvietas izveidi, kolonijas organizāciju u.c. Tā ataino arī Madagaskaras šņacējprusaku saimi, jo prusaki ir neatņemama sastāvdaļa skudru barošanās procesā. Instalācijas mērķis ir ļaut apmeklētājiem izprast dabas saudzēšanas nozīmi, atklājot, cik apbrīnojama ir katra mums apkārt dzīvojoša suga, cik smalks darbs tiek ieguldīts katras mājvietas, ligzdas, izveidošanai.

"Skudru māja" būs ne tikai izstādes sastāvdaļa, bet arī tiks izmantota demonstrācijai darbnīcās, pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas vecumposmu bērnu, izglītības iestāžu pedagogu izglītošanai par skudru dzīves daudzveidību. Mācību procesā iekļauta licencēta nodarbība par skudrām "Skudru pētnieks", kas ietver pedagogu stāstījumus, vizuālās demonstrācijas, radošus uzdevumus, interaktīvās spēles, tādējādi papildinot skolas programmas saturu. Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu interesi par STEM un vides zinātņu jomu, kā arī motivēt viņus izvēlēties karjeru saistībā ar vides un citām dabaszinātnēm.

Nodarbība "Skudru pētnieks" paredzēta divu vecuma posmu bērniem un skolēniem: pirmsskolu grupām un 1. klašu skolēniem, kā arī 2. – 4. klašu skolēniem. Šajā nodarbībā audzēkņi iegūst zināšanas par Austrālijas audējskudru uzbūvi, izskatu, pārtiku, mājvietu, skudru nozīmi veselas ekosistēmas uzturēšanā un savstarpējo hierarhiju, lomām ligzdā. Bērniem ir iespēja tiešsaistē vērot skudru ligzdu reālā laikā, aplūkot tuvplānā veidotus skudru ligzdas video fragmentus un piedalīties interaktīvās aktivitātēs, lai radoši un ar prieku gūtu jaunas zināšanas.

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049,00 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.