Papildināts. Firma "UPTK" šomēnes Jāņa Čakstes laukumā sākusi izbūvēt pilsētas galvenā karoga mastu. Darbu izmaksas 73 425,30 (bez PVN) eiro.

Darbi aizsākās ar veco mastu demontāžu, bet šobrīd "UPTK" ir pabeigusi astoņu betona pāļu izbūvi vietā, kur atradīsies jaunais karoga masts, kas būs augstākais pilsētā – 35 metri. Pāļi sniedzas 11 metru dziļumā, un uz tiem balstīsies masta pamats, pastāstīja uzņēmuma vadītājs Zigurds Kirhners.

Masta pamata platforma tiks būvēta pēc tam, kas būs pārbaudīta pāļu izturība. Pēc tam laukuma daļa, kurā top masts, tiks labiekārtota – tur būs apļveida sols un apstādījumi, kas kopā ar karoga mastu vienlaikus veidos saules pulksteni, pastāstīja domes iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova.

Darbi sadalīti trīs kārtās, pirmajai atvēlot 45 dienas, bet abām pārējām – 150.

No pieciem pretendentiem Komunālās pārvaldes izsludinātajā iepirkumā "UPTK" piedāvāja zemāko cenu, kā arī atbilda visiem iepirkuma nosacījumiem.

Kā apakšuzņēmējs labiekārtošanas darbiem piesaistīta SIA "A-Land".

Karoga masta jaunbūves būvprojektu, tāpat kā laukuma rekonstrukciju izstrādājis Andra Kokina arhitektu birojs "K Idea".

Papildināts. Kā irliepaja.lv informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, viena karoga (izmērs 5x10 metri) cena ir 350 eiro + PVN, un tas ir gatavots no standarta karogu auduma. Par uzvilkšanu vai novilkšanu mastā nav paredzēta papildu samaksa, jo šī karoga apsaimniekošana būs Komunālās pārvaldes pārziņā un darbi tiks veikti ierasto ikdienas apkopes darbu kārtā.